AGENDA - GR

Zitting van maandag 27 juni 2022

Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Gunningsleidraad ontwerp nieuwbouw GBS Klimboom

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Jaarrekening gemeente 2021

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Ondernemingsjaarrekening AGB Boortmeerbeek 2021 zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - jaarrekening 2021

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Jaarrekening gemeente en OCMW 2021

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Werkingstoelage 2023 kerkfabriek OLV van de Vrede

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

2021/00310VK - toepassing Gemeentewegendecreet

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

2022/00025OD - toepassing Gemeentewegendecreet

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Kosteloze grondafstand restperceel Salvialaan

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Project digibanken

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (MAR)

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Aanpassing arbeidsreglement onderwijs

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Schoolreglement 2022-2023

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Facultatieve vrije dagen schooljaar 2022-2023

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Gemeentelijke holding NV - mandatering algemene vergadering van 29 juni 2022

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Aanpassing huishoudelijk reglement vragenhalfuurtje voor burgers

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Intrekking besluit gemeenteraad 24 januari 2022 en de voorlopige vaststelling van de wijziging van de gemeentewegen Goorstraat en Barelweg met ontwerp van rooilijnplan

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Festiviteiten uitgaande van de gemeente

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Aanwerving personeel

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Vervuiling gracht Bieststraat

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2023 - 2030

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Besluitvorming bij Fluvius, Interleuven en Zefier

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Bloemenversiering

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Openingsuren sporthal

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Nut fietsstraat

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Beloningssysteem voor fietsende en stappende kinderen

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Voorstel herbestemming/restauratie oud rusthuis Ravestein naar bezoekerscentrum Pikhakendonk/Park Rivierenland

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Gevolgen hoge energieprijzen en toenemende rente

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Serviceflats Stationsstraat

Publicatiedatum: 23/06/2022