NOTULEN - GR

Zitting van maandag 22 januari 2024

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma voorzitter

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crolschepenen

Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Karin Derua burgemeester

Steven Van Loock raadslid

 

Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 18 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

 

 

Openbare zitting

 

Nieuwjaarswensen fracties

 

De fractieleiders en gemeenteraadsleden die het wensen, formuleren hun nieuwjaarswensen voor het jaar 2024 dewelke integraal opgenomen worden in het auditieve zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

 

 

Openbare zitting

 

Nieuwjaarsreceptie

 

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt de gemeenteraadsleden en de aanwezigen uit op de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 05/03/2024