BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 21 februari 2022

Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 24 januari 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Definitieve vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Eyselaarstraat met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit met 13 ja, 2 neen en 6 onthoudingen de wijziging van het respectievelijke deel van de gemeenteweg in de Eyselaarstraat definitief goed te keuren en de rooilijn definitief vast te stellen.

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert en Steven Michiels.
2 stemmen tegen: Steven Van Loock en Steven D'hont.
6 onthoudingen: Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter en Remi Serranne.
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Definitieve vaststelling wijziging gemeenteweg Grootveldweg met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit unaniem het respectievelijk deel van de gemeenteweg Grootveldweg,  voorheen gekend als voetweg 80 in de atlasgemeente Boortmeerbeek definitief te wijzigen. 

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Voorlopige vaststelling van de opening van de gemeenteweg Goorbeek met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit unaniem over te gaan tot de opening van een nieuwe gemeenteweg met als referentie ‘gemeenteweg Goorbeek’ en het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast te stellen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Voorlopige vaststelling van de verplaatsing buurtweg 18 en wijziging van E. De Roplein in de atlasgemeente Boortmeerbeek met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit unaniem buurtweg 18 te wijzigen door verplaatsing  naar gemeenteweg Eugène De Roplein en de gemeenteweg Eugène De Roplein te wijzigen door verbreding en voor beide het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast te stellen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Princiepsbeslissing onteigening Vaartstraat

 

De gemeenteraad besluit unaniem principieel over te gaan tot het onteigenen van de innames 3 en 4 overeenkomstig het rooilijnplan van 2 mei 2011 over de Vaartstraat.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 21 02 2022

 

Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek

 

De gemeenteraad besluit unaniem het aangepaste prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Tussenkomst verzekeringen parochiezalen corona

 

De gemeenteraad besluit unaniem principieel in te stemmen met het toekennen aan elk van de verschillende parochiezalen in Boortmeerbeek van een nominatieve subsidie ten belope van de kostprijs van brandverzekeringspremie voor het jaar 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Luchtreinigers voor onderzoeksproject “Luchtreiniging in de klas”

 

De gemeenteraad besluit unaniem principieel in stemmen met deelname aan het onderzoeksproject “Luchtreiniging in de klas” en hiertoe de nodige financiële middelen te voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het financiële meerjarenplan.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Interleuven - aanduiden kandidaat bestuurder periode 2022-2024

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Willy Stroobants (met 13 ja en 9 neen) voor te dragen als kandidaat–bestuurder voor de dienstverlenende vereniging Interleuven voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 9 stemmen tegen;

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Kennisname: Overzicht art. 56§6 DLB

 

De gemeenteraad neemt kennis van het geactualiseerde overzicht van de extern verzelfstandigd agentschappen, verenigingen, stichtingen en vennootschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente participeert, dat in het kader van artikel 56§6 DLB wordt bijgehouden.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Stand van zaken Molenheidebaan nrs 29 tot 49

 

Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt toegelicht dat de opdracht tot wegdekverbetering in de aanneming zit die voor uitvoering gepland staat voor het begin van het bouwverlof. 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Stand van zaken Heldenplein

 

Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt het overzicht van de stand van zaken aanleg Heldenplein toegelicht. 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Controle schadelijke stoffen op bedrijfsterreinen

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt uitgelegd dat milieuhandhaving, ook proactief, verloopt in samenwerking met Interleuven, politie, toezichthoudende instanties en parket. Een handhavingsplan omgeving is in voorbereiding.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Wachtlijsten sociale woningen

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt het rapport over de cijfergegevens over de wachtlijsten zoals bekend uit de werking van het Woonloket en het gemeentelijk woonoverleg medegedeeld. 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Ophalen van kerstbomen en verwerken tot bodembedekker

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat ophaling van kerstbomen via EcoWerf mogelijk is .

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Stand van zaken gracht Bieststraat

 

De gemeenteraad wordt verwezen naar het handhavingsrapport van 29 oktober 2019 voor de objectieve informatie ter zake.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Stand van zaken Fairtrade gemeente

 

Koffie wordt aangekocht alsook reeds een tweede product: Sinterklaasspeculaas. 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Stand van zaken herdenking Transport XX

 

Op vraag van raadslid Michel Baert besluit de gemeenteraad, na schorsing van de zitting, op zondag 10 april 2022 om 10.00 u onder leiding van schepen Bosny een herdenking te houden rekening houdend met de dan geldende coronamaatregelen. 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Hondenweide: locatie bijsturing

 

De gemeenteraad besluit met 5 ja, 12 neen en 5 onthoudingen om de bijsturing van de locatie van de hondenweide niet verder te onderzoeken. 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Bergstraat: parkeervak bijsturing

 

De gemeenteraad besluit met 17 ja en 5 neen om dit punt uit te stellen naar de zitting van 28 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Voetweg Schrans

 

Met het MB van 17 februari 2022 werd het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2021 over de definitieve vaststelling van het rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg verbinding Schrans, Kruisveldweg, Vorstweg' verworpen en kan de publicatie in het Belgisch Staatsblad volgen.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Aanstelling gewestelijk vaststeller GAS

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming de gewestelijk vaststellers voor de gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente Boortmeerbeek voor de vaststelling van overtredingen op artikel 25 en 27 van het algemeen politiereglement van 18 april 1983 en artikel 5 van het aangepast politiereglement met betrekking tot afval van 26 februari 2018. nominatief aan te duiden.

 

Publicatiedatum: 02/03/2022