AGENDA - GR

Zitting van maandag 28 juni 2021

Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Toevoeging bij hoogdringendheid van een agendapunt

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Besluit burgemeester gemeenteraad

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Definitieve vaststelling rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg verbinding Schrans, Kruisveldweg, Vorstweg'

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Definitieve vaststelling rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg Sas'

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Aanvraag omgevingsproject OMV_2021008419: CMG Invest, Leuvensesteenweg 300, 3190 Boortmeerbeek – wijziging, verplaatsing en opheffing buurtweg 71

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Principe ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Verkoop woning Stationsstraat 69

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Naamgeving gemeentelijke basisschool

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Actualisering Schoolreglement GBS Boortmeerbeek schooljaar 2021-2022

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Facultatieve vrije dagen schooljaar 2021-2022

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Lidmaatschap Erfgoedstichting Vlaams-Brabant

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - jaarrekening 2020

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Vaststelling jaarrekening AGB 2020

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Vaststelling jaarrekening gemeente 2020

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Vaststelling jaarrekening gemeente en OCMW 2020

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Brief Vlaams minister mobiliteit schoolroutes

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Reductie toegang Domein Sport Vlaanderen

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Verkeersveiligheid centrum Boortmeerbeek

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Stand van zaken Heldenplein

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Overzicht uitgaven adviesbureaus

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Inventarisatiecampagne PFOS

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Organisatie garageverkoop 15 augustus 2021

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Organisatie Boortmeerbeek Feest

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Vragen rond droogte en water

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Zwemmen in open lucht

Publicatiedatum: 05/10/2021