BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 29 november 2021

Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25 oktober 2021 unaniem goed.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Convenant kansspelvestiging Lucky Bet (Circus) - klasse IV

 

De gemeenteraad besluit met 16 ja, 3 neen en 3 onthoudingen de convenant met de N.V. Lucky Bet uit Luik over de vernieuwing van de uitbating van een kansspelvestiging klasse IV (sportweddenschappen) goed te keuren.

 

BESLUIT: 16 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Michel Baert en Steven Michiels.
3 stemmen tegen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
3 onthoudingen: Steven Van Loock, Eddy Mortier en Remi Serranne.
 

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Marktconsultatie financiering nieuwbouw gemeenteschool met audit en technisch-financiële projectbegeleiding

 

De gemeenteraad besluit unaniem een marktconsultatie te organiseren voor de financiering van de nieuwbouw van de gemeenteschool door middel van krediet(en) met audit en technisch-financiële projectbegeleiding.

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Remi Serranne en Steven Michiels.
7 onthoudingen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter en Michel Baert.
 

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 7 december 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB van 7 december 2021.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 15 december 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 15 december 2021.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

IGO div - mandatering algemene vergadering 17 december 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div van 17 december 2021.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiger

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Audrey Bogaerts (met 13 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van het Regionaal Landschap Dijleland voor de volledige legislatuur en Karin Derua (met 13 ja) aan te duiden als plaatsvervanger.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Kennisname verslagen milieu-adviesraad 10 mei 2021 en 4 oktober 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de milieu-adviesraad van 10 mei 2021 en 4 oktober 2021.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 7 september 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 7 september 2021.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Kennisname verslag seniorenraad 15 september 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 15 september 2021.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Mogelijkheid van een fusie met andere gemeente

 

Op de vraag van de Vlaams Belangfractie antwoordt de voorzitter dat er geen fusiedossier is en dat voorstellen als deze best op basis van een uitgewerkt besluitvoorstel worden ingediend.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Jaarlijke scholenveldloop

 

Op vraag van de Vlaams Belangfractie licht de burgemeester toe dat alle scholen op de scholenveldloop werden uitgenodigd, maar dat de preventieadviseur van de vrije basisscholen oordeelde dat hun deelname in het kader van de pandemietoestand niet mocht.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Uitkleuren gemeentelijke eigendommen als jachtgebied

 

De gemeenteraad besluit unaniem de percelen van BKO Ravot, Oude Pastorie, Ravensteinpark en bij uitbreiding alle gemeentelijke en OCMW-eigendommen voorzover ze in de nabijheid van woongebied gelegen zijn als jachtgebied te laten uitschrijven.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Hondenloopweide

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat, samen met meters en peters, een hondenlosloopweide zal worden uitgebouwd in het achterste gedeelte van de tuin van de woning in de Brouwersstraat naast de parking achter het gemeentehuis.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

Knip Beringstraat

 

Op vraag en voorstel van de Vooruit-fractie tot plaatsing van een knipperlicht ter aankondiging van de knip in de Beringstraat wordt geantwoord dat zichtbaarheid bevorderen zeker een prima idee is, dat verkeersborden moeten worden nageleefd en dat de verkeersgeleidingsbedrijven hun bestanden wel degelijk aanpassen.

 

Publicatiedatum: 07/12/2021