AGENDA - GR

Zitting van maandag 27 maart 2023

Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Aanstelling waarnemend financieel directeur

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Eedaflegging waarnemend financieel directeur

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Definitieve vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Broekstraat (gekend als voetweg 85 – deel) met ontwerp van rooilijnplan

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Definitieve vaststelling van de opening van de gemeenteweg Berendonkpad met ontwerp van rooilijnplan

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Definitieve vaststelling wijziging gemeenteweg Dreef (gekend als voetweg 76 - deel) met ontwerp van rooilijnplan

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

OMV2022/00281OD - Toepassing gemeentewegendecreet voor een project gelegen Dorpsstraat 3-5-7

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

OMV2022/00210OD - Toepassing gemeentewegendecreet voor een project gelegen Leuvensesteenweg 199

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Wedstrijd WK Tegelwippen - prijzen

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten voor de periode van juli 2023 tem. december 2025

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Aandeelhouderschap Woonmaatschappij Oost-Brabant-Oost

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

HaBoBIB - verlenging intergemeentelijke vereniging

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Interleuven - aanduiden afgevaardigde algemene vergadering 21 juni 2023

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Interleuven - mandatering algemene vergadering van 21 juni 2023

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

ZEFIER - mandatering jaarvergadering 8 juni 2023

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslag jeugdraad 10 oktober 2022

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslagen noord-zuidraad van 19 oktober 2022 en 10 januari 2023

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslagen seniorenraad 7 november 2022 en 9 januari 2023

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 7 november 2022

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslag sportraad 21 november 2022

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslag cultuurraad 5 december 2022

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslagen milieuadviesraad van 15 september 2022, 7 december 2022 en 25 januari 2023

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Overeenkomstcontract met Rivierenland

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Stand van zaken aangaande de bouw van het zwembad Hofstade

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Overzicht opbrengst over belastingsoort

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Actualisering deontologische code gemeenteraad en OCMW

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Toetreden tot netwerk Solidaire gemeenten

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Asfalteringswerken

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Oversteekplaatsen Terlindenlaan

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Politiezone

Publicatiedatum: 23/03/2023