AGENDA - GR

Zitting van maandag 26 februari 2024

Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Kennisname besluit gouverneur i.v.m. klacht herbestemming kerk Schiplaken

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Kennisname goedkeuring jaarrekening 2022

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Kennisname goedkeuring jaarrekening 2022 kerkfabriek OLV van de Vrede

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

GAS - aanpassing overeenkomst Rivierenland

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Vervanging algemeen directeur

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Vervanging financieel directeur

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

RPR wijziging eenvormig tarief vergoeding woon-werkverkeer met eigen voertuig

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Actieplan PBW 2024

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Voorlopig onteigeningsbesluit Beringstraat GBS Klimboom

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Zonne-installaties gemeentelijke gebouwen

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Gemeentewegendecreet OMV2023/00160VK nieuwe rooilijn en aanvaarding gratis grondafstand – Rijkenhoekstraat

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Gemeentewegendecreet OMV2023/00029OD - buurtweg 71 N26 Vaartdijk

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst Lokaal RuimteTraject

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

RW EcoWerf Waarborgingsengagement recyclagepark

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

RW - overzicht samenwerkingsverbanden

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Christengemeente Emmanuel - Budget 2024, aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Leningsovereenkomsten AGB Boortmeerbeek investeringen 2023

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Leningsovereenkomsten AGB Boortmeerbeek investeringen 2024

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Invorderingsreglement belastingen, retributies en niet fiscale vorderingen

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Kennisname verslag jeugdraad 7 november 2023

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Kennisname verslag seniorenraad 13 november 2023

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Verkeersspiegel hoek Korte Bruul - Wespelaarsebaan

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

RUP - kern Boortmeerbeek

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Beschikbaarheid noodwoning

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

EPC openbare gebouwen

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Bevlagging openbare gebouwen

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Registratiesysteem voor klachtmeldingen

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Omzendbrief rond nationaliteit van Palestijnse kinderen

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

Samenaankoop bio-bloembollen

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

 

GAS-boetes trajectcontroles Bieststraat

Publicatiedatum: 21/02/2024