AGENDA - GR

Zitting van maandag 19 december 2022

Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Klacht bevlagging antwoord gouverneur Vlaams-Brabant

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Voorlopige vaststelling opening gemeenteweg Ravesteinpad met ontwerp van rooilijnplan

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Voorlopige vaststelling wijziging gemeenteweg Dreef (gekend als voetwegen 76 - deel) met ontwerp van rooilijnplan

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Regularisatie voorlopige aanpassing personeelsplan

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Belasting op afgifte van omgevingsvergunningen 2020-2025

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Nominatieve subsidie wielerwedstrijd Primus Classic

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

AGB - Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB investeringsenveloppe 2022

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

AGB aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 3 gemeente & OCMW

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Kennisname verslag cultuurraad 17 oktober 2022

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Algemeen verbod op vuurwerk in Boortmeerbeek

Publicatiedatum: 15/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Herstel zijweg Molenheidebaan

Publicatiedatum: 15/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Installatie ANPR-cameras

Publicatiedatum: 15/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Parkeerproblematiek Kerkweg

Publicatiedatum: 15/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Legaat Ravenstein

Publicatiedatum: 15/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Aanleg hondenweide

Publicatiedatum: 15/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Aanduiding ambtenaren GAS5

Publicatiedatum: 09/12/2022