NOTULEN - GR

Zitting van maandag 30 januari 2023

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crolschepenen

Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Ann Morissens raadslid

 

Overzicht punten

Zitting van 30 01 2023

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 19 december 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 28/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 30 01 2023

 

 

Openbare zitting

 

Nieuwjaarswensen fracties

 

De fractieleiders en gemeenteraadsleden die het wensen, formuleren hun nieuwjaarswensen voor het jaar 2023 dewelke integraal opgenomen worden in het auditieve zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 28/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 30 01 2023

 

 

Openbare zitting

 

Nieuwjaarsreceptie 30 januari 2023

 

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt de gemeenteraadsleden en de aanwezigen uit op de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 28/02/2023