BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 09 januari 2023

Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

OMV2022/00208OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Bosveld 4 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

OMV2022/00235OD - slopen van een ééngezinswoning - Brouwersstraat 4 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

OMV2022/00248OD - Afbraak van een woning - Provinciesteenweg 10 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Kennisname hoorzitting deputatie - OMV2022/00078VK - OMV_2022056231 - Bergstraat 11 - aanvraag geschrankt 3 loten - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Kennisname hoorzitting deputatie - OMV2022/00079VK - OMV_2022056324 - Rijmenamsebaan zn - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Besluit deputatie - OMV2022/00165OD - RWZI Boortmeerbeek - Rijmenamsebaan - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Besluit beroep deputatie - Leuvensesteenweg 205 - vergunning - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vlaams Gewest - Publiciteitsverordening - openbaar onderzoek - Kennisname

 

geen opmerkingen

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Bestuursorganisatie woonmaatschappij - Goedkeuring

 

akkoord samenstelling raad van bestuur

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Plaatsen zonnepanelen - Kennisname

 

samenwerking VEB en verder uitwerken dossier

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Subsidieaanvraag  herbruikbare luiers - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Subsidie milieugerelateerde taken INL ploeg - werkjaar 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Instap raamovereenkomst Eaglebe toepassing "inname openbaar domein" en "evenementen" - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Offerte - herstelling brandwerende poorten loods - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Voorlopige oplevering - aankoop bestelwagen met open laadbak, dubbele cabine en kipper - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Verlagen boordsteen Rijmenamsebaan 20 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Ontlening materialen gemeente Haacht - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - Werkvergunning - huisaansluiting Bieststraat 127 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Antwoorden gemeenteraad 19 december 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Lichtkranten - Kennisname

 

einde lichtkranten en verdere digitalisering

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Organisatie herdenking Transport XX 2023 - Kennisname

 

overleg voorzitter NSB volgende week

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - Opmaak, druk en verdeling van gemeentelijk drukwerk - Goedkeuring

 

goedkeuring bestek

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vraag gebruik kerk Schiplaken KH De Eendracht eind - Geweigerd/verworpen

 

Neen

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vraag snoeien coniferen scheiding - Goedkeuring

 

vervanging coniferen

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Herstel koeling tOogpunt - Goedkeuring

 

akkoord terugbetaling

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Verwerving percelen grond uitbreiding GBS - Goedkeuring

 

Aanstelling landmeter voor onderhandeling verwerving

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Afspraak scheiding hondenweide met Brouwersstraat 11 - Goedkeuring

 

recuperatie beplanting als afscheiding met tuin

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Rapportering besluit AD mobiele toestellen - Kennisname

 

aangifte functiegebonden mobiele toestellen

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Verlenging opdracht Mondea begeleiding dienst grondgebiedzaken - Goedkeuring

 

Coördinerende begeleiding administratie grondgebiedszaken in tweede fase gedurende 5 maanden.

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Aanstelling deskundige gebouwen (contractueel/B1-3) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Aanstelling deskundige infrastructuur (contractueel/B1-3) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vacantverklaring 1 VTE deskundige omgeving (contractueel/B1-3) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Tarieven De Watergroep - Kennisname

 

Tarieven 2023

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier drijfkracht aj.2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Ambtshalve vaststelling van de belasting op tweede verblijven aanslagjaar 2022 - Provinciesteenweg 86 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

GAS-boete van 140,00 EUR - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Grafconcessie H. V. - L. B. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Grafconcessie V.D. - V.d.S. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Concessie columbarium W. - C. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Urnenveldconcessie E. - V.d.M. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Kijkdag verenigingen buurthuis Lievekensbossen - Geweigerd/verworpen

 

momenteel te vroeg

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Viering 101-jarige - Goedkeuring

 

Afvaardiging

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Aanvraag subsidie wijkfeest Hollestraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vaste benoeming op 1 januari 2023  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: beleidsondersteuner - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vaste benoeming op 1 januari 2023  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: ICT-coördinator - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vaste benoeming op 1 januari 2023  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: zorgcoördinator - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vaste benoeming op 1 januari 2023  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: leermeester protestantse godsdienst: JdJ - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vaste benoeming op 1 januari 2023  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: leermeester islamitische godsdienst: S.G. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vaste benoeming op 1 januari 2023  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: administratieve medewerkster (HSO): W.D. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Vaste benoeming op 1 januari 2023  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: leermeester lichamelijke opvoeding: S.P. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Gedeeltelijk ontslag onderwijzer: W. D. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Rapportering tijdelijke uurroosters - Kennisname

 

tijdelijke uurroosters tot 30 juni 2023 onderhoudspersoneel gbs

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

IBPV-vergunning K. C. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Aanvraag standplaats Audenhovenlaan KV - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Regime Rode Rem Schiplaken vanaf 9 januari 2023 - Goedkeuring

 

alleen rood bij oversteken

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Fietsstraat Bieststraat Hever: startlocatie richting dorp - Goedkeuring

 

Akkoord met aanpassing zone

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Aanvraag toelating evenement De Warande - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Aanvraag jaarvergunning Jacops 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Jaarvergunning Socalim nv - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Dringende werken - Jaarvergunning Telenet 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Toelating wintertocht - Wandelclub Tornado - zondag 22 januari 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

PV - inname openbare weg - Mouterij 14 - parkeerverbod - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Politieverordening - Nieuwjaarsreceptie Hollestraat - zaterdag 4 februari 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Politieverordening - inname openbare weg - Mouterij 14 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - wintertocht - Wandelclub Tornado - zondag 22 januari 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Politieverordening - inname openbare weg - Bieststraat 3 - parkeerverbod - verhuislift - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Signalisatievergunning - vernieuwen wateraftakking - Venstraat 40 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Signalisatievergunning - vernieuwen wateraftakking - Wespelaarsebaan 83 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Signalisatievergunning - vernieuwen wateraftakking - Hollestraat 42 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Signalisatievergunning - vernieuwen wateraftakking - Molenbeekstraat 14 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Signalisatievergunning - vernieuwen wateraftakking - Laarstraat 18 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Signalisatievergunning - boringen Goorstraat-Barelweg-Vaartstraat - van 30 januari 2022 tot en met 3 februari 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Signalisatievergunning - huisaansluiting Provinciesteenweg 10 - van 17 januari 2023 tot en met 23 januari 20223 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - signalisatievergunning - onderhoudswerken pyloon Vaartdijk - 10 januari

2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - aansluiting waternet Beringstraat 44 - van 11 januari 2023 tot en met 17 januari 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - Wespelaarsebaan 1 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - koekenzingen - kerkplein Boortmeerbeek - zaterdag 31 december 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2023