BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 27 september 2021

Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

OMV_2021089064 - Aanvraag wijziging verkavelingsvoorwaarden - Goorstraat 124 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

OMV2021/00126OD - bouwen van een ééngezinswoning (met zorgwoning) - Trianonlaan 15 - Geweigerd/verworpen

 

Ontbossing niet opgenomen in aanvraag

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

OMV2021/00144OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Blokstraat 15 - Goedkeuring

 

Goedkeuring mits uitsluiting van oprit

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

OMV2021/00187OD - Het bouwen van een tuinkamer - Wespelaarsebaan 270 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

OMV2021/00194OD - slopen van 2 woningen - Bergstraat 28 en 30 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

OMV2021/00199OD verbouwen van een gezinwoning - Leuvensesteenweg 35 - Geweigerd/verworpen

 

Weigering omwille van ontbreken compensatie eertijds gerooide bomen

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

OMV_2021054145 - Het verkavelen van gronden in 5 loten waarvan 3 voor open bebouwing. - Bieststraat 110, 112 en 114 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Verkavelingsattest - OMV2021/00013VK - Trianonlaan 7 - 9 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Beslissing Gemeente Kampenhout OMV_2020087204 : voorwaardelijk vergund op 13 september 2021 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Inventaris Onroerend Erfgoed - Geweigerd/verworpen

 

Beroep op basis van oorspronkelijk advies waar geen spoor van te bekennen is in het besluit.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Toelating muziek - Party Gildezaal - zaterdag 2 oktober 2021 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Rooilijn Pleinstraat en Deroplein - Goedkeuring

 

Opdracht aan landmeter Cuyt

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Rooilijn Mouterij - Korte Bruul - Perceel A309b2 Mouterij naast Korte Bruul 9b - Goedkeuring

 

Principe verkoop aanpalend perceeltje en nadere instructies voor landmeter Aststraat, Korte Bruul, Mouterij

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Voorwaarden en wijze van plaatsing Heldenplein - starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - plaatsen peilbuizen en uitvoeren - Goedkeuring

 

Start procedure overheidsopdracht peilingen heldenplein

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Verplaatsing OV en verkeersbord Hillemaweg - Goedkeuring

 

Verplaatsing ov-palen en verkeersbord Hillemaweg

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Subsidiëring fietspad Bieststraat fase 2 - Goedkeuring

 

verklaring subsidiëring bij provincie

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Aankoop kerstbomen 2021 - plaatsing bij BVBA ARBORAL - Goedkeuring

 

Plaatsing bij bvba ARBORAL

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Groenonderhoud Winkelhaakstraat/Heverveldweg - Geweigerd/verworpen

 

Aannemer moet opdracht verder uitvoeren. Overleg met Providentia

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Ontlening mobiel podium - Zemst For Life 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Werkvergunning Fluvius - Wespelaarsebaan - saneren van klantcabine - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Vraag verkoop IT-materiaal - Goedkeuring

 

7 desktops aan 50,00 EUR worden aan GBS Haacht overgelaten

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Verwerving gronden GBS - bouwproject - Kennisname

 

Planning bouw GBS + start verwerving naastliggende percelen uit RUP

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Schriftelijke vraag raadslid - Kennisname

 

antwoord opvolging ROP

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Schriftelijke vraag raadslid 2 - Kennisname

 

Uitrol laadpalen volgens Fluvius

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Aanpassing algemeen politiereglement - Goedkeuring

 

Voorstel aan gemeenteraad op verzoek PZ regeling rond lachgasoverlast en wensballonnen

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Vaststelling lijst kandidaten omgevingsambtenaar (statutair/A1-3) - Geweigerd/verworpen

 

Kandidaten voldoen niet aan de decretale voorwaarden

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Vaststelling lijst kandidaten verkeersdeskundige (contractueel/B1-3) - Goedkeuring

 

2 kandidaten toegelaten

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Vaststelling lijst deskundige infrastructuur (contractueel/B1-3) - Goedkeuring

 

5 kandidaten toegelaten tot de selectie

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Vaststellng lijst kandidaten administratief medewerker (contractueel/C1-3) - Goedkeuring

 

97 kandidaten toegelaten

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

HaBoBIB Impactonderzoek corona - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Grafconcessie Van Lani - Nackaerts - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Ontgraving Decoster Constant - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Urnenveld Decoster - Vanhorenbeeck - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Urnenveld Claes - De Coninck - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Bezoek brouwerij seniorenraad 13 oktober 2021 - Goedkeuring

 

Organisatie en vaststelling deelnameprijs seniorenbezoek brouwerij

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Stand van Zaken Boortmeerbeek Feest/Zingt

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Aanvraag standplaats wekelijkse markt - Geweigerd/verworpen

 

weigering: geen leurkaart

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Opleiding gemachtigd opzichter - Goedkeuring

 

Organisatie opleiding gemachtigd opzichter

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Toelating Bergfeesten 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - toelating opnames KETNETreeks 3Hz - Kleinveldweg - vrijdag 24 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Bekrachtiging besluit burgemeester- toelating opnames KETNETreeks 3Hz - Sint-Antoniusstraat - vrijdag 24 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

SV - Genninckstraat 5 - in opdracht van de Watergroep - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

SV - Kwaenijkstraat 2C - in opdracht van de Watergroep - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

SV - Lelielaan 22A - in opdracht van de Watergroep - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

SV - Rijmenamsebaan 20 - in opdracht van de Watergroep - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Pv - inname openbare weg - Wespelaarsebaan 22 - parkeerverbod - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Pv - inname openbare weg - Mouterij 6 - 103 - parkeerverbod - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Politieverordening - inname openbaar domein - Mouterij 6 - zaterdag 2 oktober 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021