BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 19 september 2022

Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

OMV2022/00090OD - regularisatie verbouwen van een ééngezinswoning met zorgwonen - Wespelaarsebaan 196 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

OMV2022/00104OD - bouwen van een ééngezinswoning - Hollestraat 40 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

OMV2022/00105OD - Bouwen van een tuinhuis - Eekhoornhof 8 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

OMV2022/00126OD - Verbouwen eengezinswoning - Anderveldstraat 2 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

OMV2022/00188ME - plaatsen van een overkapping - Paepestraat 36 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

OMV2022/00134OD - Bouwen van een eengezinswoning - Bieststraat 115A - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

OMV2022/00112OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Goorstraat 84 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Beroep - OMV2022.00065OD - oprichten bijgebouw - Molenstraat 3 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Voortgangstoets Wonen Bindend Sociaal Objectief 2022 - Goedkeuring

 

Goedkeuring voortgangstoets BSO 2022

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Brief: Herbestemming FLOREAL II - ORYS advocaten - Kennisname

 

Kennisname en aanstelling raadsman

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Handhavingsplan omgeving - Kennisname

 

kennisname voorontwerp

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Laadpalen subsidieaanvraag - Goedkeuring

 

verklaring circulariteit

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester -  opheffingsbesluit verbod op het houden van kampvuren en alle open vuren wegens droogte - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Raamovereenkomst Creat - wegmarkeringen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Raamovereenkomst Creat - straatmeubilair - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Aankoop kerstbomen 2022 - Goedkeuring

 

prijsvraag

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Stand van zaken aankoop klepelmaaier uitvoeringsdienst - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Kerstverlichting 2022 - Goedkeuring

 

op zonne-energie

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Voorbereiding gemeenteraad 3 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Vacantverklaring 1 VTE deskundige financiën (contractueel/B1-3) - Goedkeuring

 

vacantverklaring

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Vacantverklaring 1 VTE deskundige gebouwen (contractueel/B1-3) - Goedkeuring

 

vacantverklaring

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Vacantverklaring 1 VTE deskundige burgerzaken (contractueel/B1-3) - Goedkeuring

 

vacantverklaring

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Vacantverklaring 1 VTE deskundige infrastructuur (B1-3) - Goedkeuring

 

vacantverklaring

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Urnenveldconcessie R. - V. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Verslag sportraad van 12 september 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Vraag sportraad - stand van zaken trage wegen - Kennisname

 

voorbereiding voorlopige vaststelling aan de gang en samenaankoop bebording.

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Vraag van sportraad en seniorenraad - stand van zake verhuring lokaal Lievekensbossen - Kennisname

 

Eerst reglement voor verhuring

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Overzicht personeelsformatie GBS Klimboom - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Aanstelling leermeester niet- confessionele zedenleer: K. L. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Aanstelling wegens een reaffectatie: F. D. C. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Interne Reaffecatie: M. L. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Aanstelling in een betrekking wegens reaffectatie in het ambt van kleuteronderwijs: S. N. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking in een wervingsambt S. G. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Aanstelling TADD + aanvraag Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht : C. L. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt: T. T. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking: J. D. J. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking in een wervingsambt K. B. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking W. D.’H. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking in een wervingsambt K. D. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Tijdelijke Aanstelling + Aanvraag Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht: P. R. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling wegens reaffectatie: J. H. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Interne Reaffectatie: M. W. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Verlofstelsel Halftijdse Loopbaanonderbreking voor medische bijstand + Tijdelijk andere opdracht: W. D.’H. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Verlofstelsel Halftijdse Loopbaanonderbreking voor medische bijstand: J. P. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Verlofstelsel "Verlof voor Verminderde Prestaties" L. D. S. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Verlofstelsel Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd 55 jaar: V. V. C. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Aanvraag verlofstelsel M. F. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Aanvraag verlofstelsel: K. L. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Aanvraag verlofstelsel TAO J. P. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Verlofstelsel verminderde prestaties + Tijdelijk Andere Opdracht A. D. W. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Aanvraag Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht: J. P. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Verlofstelsel: Ouderschapsverlof 1/10: C. L. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Tifogame prijzen - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de gemeenteraad voor te stellen de prijzen vanwege de gemeente voor het WK-spel Tifogame te voorzien in gemeentelijke waardebons ter waarde van een totaal van 350,00 EUR voor het algemene spel en 150,00 EUR voor het deelnemende gemeentepersoneel.

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - Audenhovenlaan 20 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Signalisatievergunning - drinkwaterleiding - Rosvenweg 2 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Signalisatievergunning - dringend herstel verzakking Barelweg 1 - van 21 september 2022 tot en met 30 september 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Politieverordening - plaatsen container - Kapitein A. Tobbackstraat 20-26 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Politieverordening - plaatsen container Bieststraat - van 21 september 2022 tot en met 23 september 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - inname openbare weg - Goorweg-Strandweg - verhuiswagen en verhuislift - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - Politieverordening - plaatsen stelling - Wespelaarsebaan - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - G-wielerwedstrijd - zaterdag 17 september 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022