BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 27 juni 2022

Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

OMV2022/00059OD - Plaatsen van een dakkapel - Schoubroekstraat 23 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

OMV2022/00066OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Groenstraat 3 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Wijzigingsverzoek - OMV202200029OD - Leuvensesteenweg 74 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Wijzigingsverzoek - OMV202200042VK - Leuvensesteenweg 282 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Verkavelingsattest - OMV2020.00189VK - Schoubroekstraat 4 en 4A - Goedkeuring

 

af te leveren

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Nieuw project Kampenhout Sas - Kennisname

 

Nieuw ingediend dossier Weerts en nieuwe invulling witloofsite Kampenhout

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Besluit Deputatie Vlaams-Brabant - St-Adriaanweg 5 - Kennisname

 

weigering door deputatie

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

SPLITS 2022/00007 -  Aanvraag tot verdeling door notariskantoor Michiels, Stroeykens & Pelgrims, Boudewijnlaan 19 te 3200 Aarschot voor een eigendom gelegen Bieststraat, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie A, nrs 497b, 498n, 498l, 509k, 510l, 511d, 514n, 514m, 521a. - Goedkeuring

 

ongunstig

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Ondergrondse sorteerstraat Slagveldweg - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

OO Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval 2023-2030 - Goedkeuring

 

bezwaarschrift

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

PFAS-onderzoek Haacht station - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Textielcontainers - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Bekrachtiging BB - opruiming onwettig geplaatste textielcontainers - Goedkeuring

 

opdracht tot verwijdering

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

VBR Bieststraat fase 2 - vordering 8 - Goedkeuring

 

aanvaarding

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

VVR Mechelen - ontwerp voor concept van beleidsscenario (hoofdstuk 8) als deel van de bijgewerkte synthesenota - Kennisname

 

ontwerp RMP

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

VVR Mechelen - stand van zaken realisatie Hopping-punt Boortmeerbeek

 

verder overleg NMBS en principe aanstelling ontwerper

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Hollestraat - vernieuwen drinkwaterleiding voorafgaand renovatie wegverharding - Kennisname

 

planning en coördinatie sanering leidingen voor wegverbetering door gemeente

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Herinrichting N21 en schoolomgeving Haacht-Station - inzichten knip - Kennisname

 

alternatieve eigen schetsen inrichting

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Zevenbunderweg voorstel uitbreiding met zone 30 - Goedkeuring

 

principe uitbreiding zone 30

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Ontlening materialen Roostfeest - gemeente Haacht - Goedkeuring

 

toegestaan

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Vraag plaatsen werf- en materiaalkeet openbare weg - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Bieststraatgracht - kennisname en beoordeling technische nota met voorstel ecologische zuivering - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Hernemen - aanstellen ontwerper weginfrastructuur - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Werkvergunning - plaatsen ondergrondse kabel - Aambeeldstraat 14 - Goedkeuring

 

toestemming

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Werkvergunning - plaatsen ondergrondse kabel - Kapitein A. Tobbackstraat 6 - Goedkeuring

 

Toegestaan

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Voorbereiding themagemeenteraad bestuurskracht - Kennisname

 

Voorbereiding voor zitting 19 september 2022

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Vraag WinAr - Kennisname

 

Uitnodigen van afgevaardigde

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Vrijwilligersvergoeding gemeente en OCMW - Goedkeuring

 

uniform maken van geldelijke regeling

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Aanstelling 2 VTE polyvalente sporthalmedewerkers - Goedkeuring

 

Afsluiten contract onbepaalde duur 2 sporthalmedewerkers

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Crisismanagement - uitbreiding opdracht Mondea begeleiding organisatieontwikkeling - Goedkeuring

 

Coördinerende begeleiding administratie grondgebiedszaken in eerste fase gedurende 4 maanden.

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Fusie politiezone? - Kennisname

 

Mededeling

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Urnenveld (2x) Gebroeders M. - Goedkeuring

 

toegestaan

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Datum Boortmeerbeek Feest - Goedkeuring

 

Wordt 9 oktober 2022

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Streekuitje Kampenhout 4 oktober 2022 - Uitgesteld

 

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Aanvraag subsidie wijkfeest Hazelaarweg - Goedkeuring

 

Toekenning

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Aanvraag tappen Boortmeerbeek zingt - Goedkeuring

 

Toelating

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Scholengemeenschap jaarrekening - Kennisname

 

kennisname

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Verslag ABOC 9 juni 2022 en protocollen - Kennisname

 

afgesloten protocollen

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

TADD aanvragen - Goedkeuring

 

tijdelijke aanstellingen

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Rommelmarkt/garageverkoop 15 augustus 2022 - Kennisname

 

niet georganiseerd, wel toegelaten

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Verslag ELZ vaccinatie 17 juni 2022 - Kennisname

 

planning vaccinaties te Rotselaar

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Signalisatievergunning - sonderingen en boringen in opdracht van Fluvius - Lievekensbossen - Goedkeuring

 

toegestaan

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Signalisatievergunning – maken van proefsleuven - Dahliastraat - Rijkenhoekstraat - Mimosalaan - Goedkeuring

 

toegestaan

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - strapdag VBS Kringeling - 9 september 2022 - Goedkeuring

 

tijdelijke verkeersmaatregel

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Politieverordening - parkeerverbod - Goorweg tussen Molenheidebaan en Strandweg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Politieverordening - speelstraat Jaak Lemmensstraat - elke woensdag in juli en augustus - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Politieverordening - 2 jarig bestaan spaarkas vzw De Vrolijke Vrienden - zaterdag 2 juli 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 01/08/2022