BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 23 augustus 2021

Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

EVILLAS ingebrekestelling - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Standpunt omgevingsaanvraag Kampenhout Vekestraat - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Opname in vergunningenregister - Slagveldweg 1 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Verzoek verzaking verkaveling - OMV2021/00201VK - Bieststraat 129 - Goedkeuring

 

art. 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking aan de verkavelingsvergunning met referentie OMV_2020128664 (intern gekend als OMV2020/00201VK) afgeleverd op 1 februari 2021.

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Aktename van de aanvraag tot verdeling door notariskantoor Tuerlinckx, Werchtersesteenweg 27 te Haacht, voor een eigendom gelegen te Boortmeerbeek, Hollestraat 40, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie E, nr. X153M. - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00113OD - Functiewijziging van ééngezinswoning naar kantoor - Provinciesteenweg 16 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00133OD - plaatsen van een tuinkantoor voor logopediepraktijk - Lindenlaan 3 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00139OD - regularisatie gevels en plaatsing reclamepaneel - Molenheidebaan 55 en 55A - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00112OD - Functiewijziging van ééngezinswoning naar kantoor - Provinciesteenweg 20 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00069OD - Het rooien van bomen en bouwen van een ééngezinswoning - Rijmenamsebaan 20, 20A en 20B - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00124OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Oudestraat 27 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00165OD verbouwen van afdak en containers tot een garage voor mobilehomes - Leuvensesteenweg 292 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00091OD - Slopen en herbouwen van een woning - Brouwersstraat 4 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00127OD - Regularisatie:  Bouwen van 2 meergezinswoningen - Molenheidebaan 77, 79, 81, Strandweg 2 en 2A - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00203ME - Groenstraat 74 - geen aktename - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00205ME - Laarstraat 6 - aktename - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00206ME - F. Timmermansstraat 14 - aktename - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

SA2021/00005 - het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband -  Afd. 1, Sectie D, nr. 16T, gelegen te Kallebeekstraat ZN - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

SA2021/00007 - het bouwen van een eengezinswoning in open verband - Afd. 2, Sectie A, nr. 149T3, gelegen Muizenseweg ZN - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00214ME - de heer Wim Vanderhaeghen - een bronbemaling voor een zwembad - Boomblokweg 10 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00213ME - bronbemaling voor een zwembad - Zendelingenstraat 8 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

OMV2021/00220ME - bronbemaling - Kapitein A.Tobbackstraat 11-15 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

FANC - Bieststraat 197 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Inrichtingsnota natte natuurproject - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Schrapping risicoperceel Schoubroekstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Innovatief pilootproject Rollend Capaciteitsfonds VVSG - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Prijsvraag raamovereenkomst maaien van grasbermen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Kennisname herinrichting KLE Hever - aangepast ontwerp - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Goedkeuring definitieve oplevering - 2019 - onderhoud weginfrastructuur - verkeersremmers Slagveldweg en goot Aarschotsebaan - perceel 2 (vernieuwen betonnen afvoergracht Aarschotsebaan). - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Verwijderen deel beplanting in groenperk Laarstraat 6 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Gunning en plaatsing opdracht - aanleg riolering en wegenis Bieststraat fase 2 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Herinrichting Goorstraat-Zevenbunderweg-aangepast ontwerp - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Handhaving tegen oneigenlijke inname openbaar domein-Dijkstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB - Bredepleinstraat 57 - werkvergunning - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Werkvergunning-Donk 2- aansluiting coax kabel internet en TV- 8 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Werkvergunning-Limgaz-Zellaarstraat 21-werken gas en elektriciteitsaansluiting-1 september 2021-5 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Werkvergunning-Plaatsen van PV installaties-Leuvensesteenweg 352 op 6 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Werkvergunning-elektriciteit- en gasaansluiting-Wespelaarsebaan 234-21 september 2021-26 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Ventilatieverplichtingen corona - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Solidariteit Rochefort - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Inhoud nieuwsbrief nr. 7 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Aanpassing huishoudelijke reglementen - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Vacature omgevingsambtenaar werfreserve - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Vacantverklaring omgevingsambtenaar - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Ingewilligd beroep leegstand bedrijfsgebouw Beringstraat 37 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Raamovereenkomst Creat  schoonmaak- en hygiënische producten - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Aanvragen adressenlijst betalend Chiro Boortmeerbeek - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Opnames KETNETreeks 3Hz oud rusthuis Ravestein - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging besluit burgemeester eenmalig gebruik cultuurhuis - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Gebruik cultuurhuis en heropstart wijkfeesten vanaf 1 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Principe herwaardering sportvelden oud tennisterrein en beachvolleyball - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Trofeeën jeugdvoetbaltornooi - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB - Slagveldweg 23 - herstellen beschadigde huisaansluiting - signalisatievergunning - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB - Bredepleinstraat 57 - signalisatievergunning nutswerken - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB - Chiro spandoekdag - parkeerverbod - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB-Bieststraat Buurtweg-werken - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB - verhuislift - Mouterij 12 B102 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB-Heverbaan 1 - container - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB-Schiplaken Feest Rommelmarkt - tijdelijke verkeersmaatregelen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB-Beringstraat 80-rioleringswerken - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB-Stationsstraat 74-parkeerverbod - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging BB - Rijmenamsebaan 67 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - inname openbare weg - Kallebeekstraat - van 9 augustus 2021 tot en met 14 augustus 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV - SV - Bergstraat 46-maken van een werkput voor watergroep-25 augustus 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV - SV - Rijmenamsebaan 16-werken in opdracht watergroep-Vrijdag 27 augustus 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV - SV - Zellaarstraat 21-gas en elektriciteitswerken-1 september 2021-5 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV - SV -Wespelaarsebaan 234- gas en elektriciteitsaansluiting-20 september 2021-27 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV - parkeerverbod Audenhovenlaan - wachtplaats dienstverlening De Lijn - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV - toelating - Natuurloop Reach Out Live "Dijle Nostrum" - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV - SV - plaatsen container-Kapitein A Tobbackstraat van 30 augustus 2021 om 7.00u tot en met 31 augustus 2021 om 17.00uur - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Politieverordening - SV-slopen van een verlichtingspaal-mobiele werf-Bieststraat 47 op 25 augustus 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Politieverordening - signalisatievergunning-verlenging-werken jaagpad-Vekestraat-Pontstraat- 2 augustus 2021 tot en met 3 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Mobiele bar kerk Boortmeerbeek Huwelijk - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Verwijderen wegmarkering parkeervak Wespelaarsebaan 23 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Aanvullend verkeersreglement: snelheidsbeperking 50 km/uur, Heverbaan - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Aanvullend verkeersreglement: snelheidsbeperking 50 km/uur, Wespelaarsebaan - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Aanvullend verkeersreglement: snelheidsbeperking 50 km/uur, Burggraaf G. Terlindenlaan - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Aanvullend verkeersreglement: tonnagebeperking 3,50 ton Biestraat, Burggraaf G. Terlindenlaan - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

Aanvullend verkeersreglement: wegmarkering Bergstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021