De gemeenteraad,

 

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening voor het boekjaar 2022 zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit;

 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 2 juni 2023;

 

Gelet op artikel 41 lid 2, 3° en artikel 249 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 11 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
10 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
1 onthouding: Annick DeKeyser.
 

art. 1

De geïntegreerde jaarrekening 2022 van de gemeente en het OCMW van Boortmeerbeek, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

 

art. 2

Dit besluit over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.