BESLUITENLIJST - RVB

Zitting van maandag 27 juni 2022

Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De raad van bestuur keurt unaniem de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 21 februari 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Bekrachtiging Besluit - Directiecomité - TMVS dv mandatering algemene jaarvergadering 21 juni 2022

 

De Raad van Bestuur besluit unaniem het besluit van het directiecomité van 25 april 2022 te bekrachtigen betreffende de mandatering voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 21 juni 2022.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Jaarrekening 2021 AGB Boortmeerbeek

 

De raad van bestuur besluit unaniem de jaarrekening 2021 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek vast te stellen met een verlies van 889,48 EUR en een “Te bestemmen winst” van  84.146,32 EUR.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

Ondernemingsjaarrekening AGB Boortmeerbeek 2021 zoals voorzien in het

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

 

Het autonoom gemeentebedrijf van Boortmeerbeek keurt de jaarrekening 2021 opgesteld volgens het Wetboek van Vennootschappen goed in functie van de goedkeuring door de gemeenteraad.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Vroegtijdige beëindiging concessieovereenkomst

 

De raad van bestuur besluit op vraag van de huidige concessiehouder voor de uitbating van de sporthalcafetaria in te stemmen met een voortijdige beëindiging van de lopende concessie op 1 juli 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Vaststelling nieuwe concessievoorwaarden

 

De raad van bestuur besluit met 11 ja en 2 onthoudingen de concessievoorwaarden voor de op te starten toewijzingsprocedure voor de uitbating van de sporthalcafetaria goed te keuren.

 

BESLUIT: 11 stemmen ja: Karin Derua, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
2 onthoudingen: Steven Van Loock en Eddy Mortier.
 

 

Publicatiedatum: 04/07/2022