BESLUITENLIJST - RVB

Zitting van maandag 24 oktober 2022

Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De raad van bestuur keurt unaniem de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 3 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Lastvoorwaarden en wijze van gunnen aanpassing elektrische installatie en brandwerende deuren sportbar AGB sporthal

 

De raad van bestuur keurt de lastvoorwaarden en wijze van gunnen "aanpassing elektrische installatie en brandwerende deuren sportbar AGB sporthal" goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 10 2022

 

Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek

 

De Raad van Bestuur besluit unaniem het aangepaste prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022