BESLUITENLIJST - RVB

Zitting van maandag 21 februari 2022

Overzicht punten

Zitting van 21 02 2022

 

Verslag raad van bestuur van 20 december 2021

 

De raad van bestuur keurt de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 20 december 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 28/02/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 21 02 2022

 

Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek

 

De Raad van Bestuur besluit unaniem het aangepaste prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/02/2022