BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 25 april 2022

Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Wijzigingsverzoek - Jasmijnlaan 12 - OMV2022/00009OD - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

OMV2022/00009OD - Verbouwen van een ééngezinswoning - Jasmijnlaan 12 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

OMV2022/00010OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Provinciesteenweg 96 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

OMV2022/000032OD - Plaatsen van een afdak - Bieststraat 46 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

OMV2021/00315OD - REGULARISATIE VAN EEN ZWEMBAD MET BIJGEBOUW - Lange Bruul 6 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

OMV2022/00034OD - Plaatsen van een regenwaterput - Hollestraat 42 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

OMV2021/00302OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Wespelaarsebaan 12 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

FANC - Provinciesteenweg 28 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bedankingsmoment zwerfvuilmeters en -peters - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Aanvraag toelating muziek na 22.00 - openlucht optreden Café De Brug - 25 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

N21 - ophalen deksels - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Sanering Lievekensbossen offerte Sweco voor opmeting 2 publieke grachten in kader van realisatie publieke gracht én werfweg voor verkeer langs beide grachten - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Ontlening gemeentelijke materialen WZC De Ravestein - activiteit zondag 1 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Werkvergunning - aanleg nieuwe drinkwaterleiding - Groenstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Werkvergunning - plaatsen ondergrondse kabel - Groenstraat 19 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Vacantverklaring 2 VTE polyvalente medewerkers dienst vrije tijd - sporthal (voltijds - contractueel - D1-D3) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

GAS-boete van 23 maart 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Vaststelling kohier belasting VVB-vergunningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bezwaar belasting op leegstand Goorweg 28 aj. 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bezwaar belasting op leegstand Bieststraat 190 aj.2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bezwaar belasting op leegstand Ravesteinstraat 20 aj.2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bezwaar belasting op leegstand Provinciesteenweg 4 aj. 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bezwaar belasting op leegstand Leuvensesteenweg 225 aj. 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bezwaar belasting op leegstand Wespelaarsebaan aj. 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bezwaar belasting op leegstand Bredepleinstraat 84 aj. 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Aanvraag bekers wielerwedstrijd 3 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Agendapunten seniorenraad - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Planning sport- en cultuurlaureaten 2022 - Kennisname

 

Hoe te organiseren?

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Aanvraag andere plaats wekelijkse markt - Goedkeuring

 

Akkoord herschikking kraam

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Vraag gebruik parking rommelmarkt - Kennisname

 

Geen voorwaarden aan te nemen voor gebruik parkings tijdens rommelmarkt

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Overname standplaats kermis Boortmeerbeek - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Intentieverklaring samenwerkingsovereenkomst  ELZ verdere vaccinatie - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

De Lijn - overleg 15 april 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Herneming problematiek doortocht De Lijn in de Dorpplaats - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Verkeerssituatie Goorweg - verlengen parkeerverbod - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

PCV 2022-02-2022 - verslag van vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de zitting van de PCV Vlaams-Brabant zoals opgemaakt door de dienst grondgebiedzaken. De zitting van betrokken PCV werd gehouden op 22 februari 2022.

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Aanvraag toelating optreden Café De Brug - 25 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Toelating Zomerfeestentocht 2022voor wielertoeristen - WTC Verbruggelingen - zondag 17 juli 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Toelating Vaarhappening - 1 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Politieverordening – signalisatievergunning – herstellen versleten deksels – Molenheidebaan 9-17-29-53-69 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Politieverordening - signalisatievergunning - vernieuwen wateraftakking - Hoogstraat 41 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Politieverordening - signalisatievergunning - vernieuwen wateraftakking - Audenhovenlaan 81 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Politieverordening - signalisatievergunning - aanleg nieuwe drinkwaterleiding - Groenstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - Schoolfeest VBS Kringeling - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 04 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - Hoogstraat 45 - levering keuken - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Pv - container - Beringstraat 30 - parkeerverbod - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 04 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod - Dorpplaats - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Politieverordening - parkeerverbod - Hotel Hungaria - Beringstraat (verlenging) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - schoolfeest VBS De Bosuiltjes - zaterdag 21 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - toelating uitdelen paaseitjes reclame Argenta Boortmeerbeek - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - plaatsen openbare verlichting Bieststraat - 20-21 april 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 13/05/2022