BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 16 mei 2022

Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Notulen vorige zitting - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

OMV2020127463 -Hoorzitting beroep MOVRI - Audenhovenlaan 50 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

OMV_2021188906 - Bredepleinstraat 10A - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

OMV2021/00312OD - Het regulariseren van een zwemvijver bij een ééngezinswoning - Salvialaan 10 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

OMV2022/00015OD - regularisatie carport en tuinhuis en verbouwen van de woning - Laarstraat 5

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

OMV2022/00019OD - vellen van een boom - Dalialaan 36 - Uitgesteld

 

uitgesteld

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

OMV202200024VK - Stationsstraat 81 - creëren van 1 bouwlot - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

OMV2022/00046OD - Plaatsing zonnepanelen op gevel + regularisatie verhardingen in tuin - Aarschotsebaan 6

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

OMV2022/00064OD - bouwen van een ééngezinswoning - Sint-Antoniusstraat 9 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Arrest - Hof van beroep - Aarschotsebaan 33 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Advies deputatie - OMV2021.00259OD - Vellen van 4 eiken - L. Van Beethovenlaan 14 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Advies deputatie - OMV2021.00305OD - Sint-Adriaanweg 5 - Verbouwen van een eengezinswoning - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Beslissing RvVb - SIGMAPLAN - OMV2020.00177OD - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Beslissing RvVb - ALUCOBEL - OMV2019162084 - Leuvensesteenweg 309 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Wijzigingsverzoek - OMV202200057OD - Leuvensesteenweg 183 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Deelname bovenlokaal ruimtetraject site Dageraad - Goedkeuring

 

principe aanmelding bij provincie

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Verkooprecht Molenheidebaan 73 - Kennisname

 

Voorkooprecht wordt niet uitgeoefend

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

OMV2022/00083ME - bronbemaling - Mimosalaan 48 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Diftar-tarieven EcoWerf - wijzigingen en aanpassingen 2023 - Kennisname

 

akkoord

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Subsidieproject lokale gebiedsdeals droogte - Kennisname

 

kennisname aanvaarding project

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Goedkeuring gunning - rode rem te Schiplaken - vervangen stuurkast - Goedkeuring

 

plaatsing voor herstel

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

VBR bieststraat fase 2 - subsidies aanleg fietspad - aanvraag uitbetaling eerste schijf - Goedkeuring

 

afronding subsidiedossier

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

VBR Bieststraat fase 2 - goedkeuring vordering 5 en 6 - Goedkeuring

 

goedkeuring vorderingsstaten

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

N21 - stand van zaken ontwerp - Kennisname

 

positief advies en gemeenteraad informeren

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Offerte verwijderen diverse markeringen - Goedkeuring

 

Plaatsing bij Signco bv

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Goedkeuring opmaak overheidsopdracht: opdracht 1. Bieststraat en Hoogstraat - wegnemen plantvakken en verkeersgeleider, toplaag vernieuwen - opdracht 2. Audenhovenlaan - vervangen betonplaten - Goedkeuring

 

voorwaarden en wijze van gunnen

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Werkvergunning - gas- en elektriciteitsaansluiting - Zellaarstraat 13 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Planning tijdstip zittingen VB/CBS - Kennisname

 

vergaderdata

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Organisatie opvolging technische dossiers sporthal - Kennisname

 

toewijzing dossiers sporthal

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Gerechtelijk dossier - Weerstandsstraat 37 - Kennisname

 

kennisname conclusies

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Offerte aankoop omheining realisatie hondenweide - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Vraag kerkfabriek bestemming kerk Schiplaken - Goedkeuring

 

principe bestemming en middelen voor ontruiming en verhuis

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Nieuwbouw gemeenteschool - budgetbepaling - Goedkeuring

 

investeringsherschikking

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Sociale correcties Diftar kinderen geboren in 2020 en 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Sociale correctie DifTar kansengroepen 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Ambtshalve schrapping T D - Goedkeuring

 

geschrapt

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Sportdag personeel 21 juni 2022 - Goedkeuring

 

Deelnamevoorwaarden

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Vraag verlenging toegangskorting domein Hofstade - Goedkeuring

 

voorstel aan gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Verslag seniorenraad 9 mei 2022 - Kennisname

 

kennisname

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Vraag seniorenraad Oekraïne - Geweigerd/verworpen

 

geen uitzondering

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Aanvraag subsidie wijkfeest Slagveldweg 25 juni 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Aanvraag subsidie wijkfeest Kriekelarenveld 6 augustus 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Tijdelijke aanstelling via VKA in een vacante betrekking: K.B. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking in een wervingsambt K.B. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Aanvullend reglement betreffende afslagverbod N26 naar Heihoekweg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Aanvullend reglement betreffende verplicht naar rechts vanuit Stationsstraat richting N26 Leuvensesteenweg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Primus Classic 2022 - zaterdag 17 september 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Toelating recreatieve veldtoertocht 4 december 2022 - WTC Verbruggelingen - Dwars door d 'hel van weit - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Toelating doortocht festivals Werchter 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - Paepestraat 20 - plaatsen van verhuiswagen op openbare weg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Politieverordening - parkeerverbod - verhuislift - Pastorijstraat 7 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod - Hanswijkstraat 8 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - Onze-Lieve-Vrouwe kerk - Donk 1 - wijziging datum

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - Beringstraat 27 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Politieverordening - inname openbaar domein - container - Eekhoornhof - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - schoolfeest VBS De Bosuiltjes - zaterdag 21 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Politieverordening - inname openbaar domein - Brouwerij Haacht - Provinciesteenweg - vervangen vensters straatkant - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 16 05 2022

 

Signalisatievergunning - Mechelsebaan 24 - vernieuwen drinkwateraansluiting - De Watergroep - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Signalisatievergunning - Wespelaarsebaan 162 - renovatie riolering onder de spoorweg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Signalisatievergunning - gas- en elektriciteitsaansluiting - Zellaarstraat 13 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 16 05 2022

 

Signalisatievergunning - Mechelsebaan 1 - vernieuwen drinkwateraansluiting - De Watergroep - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - parkeerverbod sporthal - "Kijk ik fiets" - zaterdag 14 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2022