BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 02 mei 2022

Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Verklaring onafhankelijkheid - Kennisname

 

2 schepenen verklaren voortaan als onafhankelijke te zetelen

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Definitieve afwijzing mogelijkheid fusie met Mechelen - Goedkeuring

 

Definitieve stopzetting fusiemogelijkheid Mechelen

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Uitwerken voorstel gemeenteraadscommissie fusies voor volgende gemeenteraad - Uitgesteld

 

voorbereiding werking gemeenteraadscommissie

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

OMV2021/00288OD - Het verbouwen van een beschermd monument - Langedonckstraat 16 - Goedkeuring

 

Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

OMV2022/00026OD - Bouwen van een zwembad en een tuinhuis - Blokstraat 27 - Goedkeuring

 

af te leveren

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

OMV2021/00296OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Anjerweg 17 - Goedkeuring

 

af te leveren

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

SA2021/00008 - bouwen van een eengezinswoning - Kallebeekstraat zn. - Geweigerd/verworpen

 

Geweigerd schaalbreuk

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

SA2021/00010 - bouwen van een eengezinswoning met garage - Kallebeekstraat zn. - Goedkeuring

 

af te leveren

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

SA2021/00009 - het voorzien van instandhouding- en verbouwingswerken en een eventuele uitbreiding van de bestaande woning. - Kallebeekstraat 40 - Geweigerd/verworpen

 

geweigerd schaalbreuk

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Wijzigingsverzoek - OMV202200025OD - Dorpsstraat 5 - Goedkeuring

 

wijzigingslus met nieuw openbaar onderzoek

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

RUP Fabrieksweg - stand van zaken - Goedkeuring

 

aanstellen landmeter en uitwerken flankerende maatregelen

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

RUP Kernversterking - goedkeuring verslag participatiemoment - Goedkeuring

 

goedkeuring verslag participatiemoment

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

RUP Recreatiecluster Goorbeek - verslag 1ste participatiemoment - Goedkeuring

 

goedkeuring verslag participatiemoment

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Beroep verwaarlozing Brouwersstraat 4 - Geweigerd/verworpen

 

verwerping beroep

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Beroep verwaarlozing Ravesteinstraat 18 - Geweigerd/verworpen

 

Verwerping beroep

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Beroep verwaarlozing Leuvensesteenweg 359 - Geweigerd/verworpen

 

Verwerping beroep

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Site Lips - aanzet tot rooilijnplan - Goedkeuring

 

akkoord met voorstel op voorwaarde onderhoudsberekening openbaar domein

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Pizza-automaat Leuvensesteenweg 281 - opmaak nota - Goedkeuring

 

handhavingstraject

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Verslag startvergadering woonmaatschappij - Kennisname

 

kennisname verslag

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Samenwerking CIPAL Omgevingsambtenaar - Goedkeuring

 

Verderzetting samenwerking RO met CIPAL

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Bespreking : standpunt van het college over de draagwijdte van de architecturale vrijheid van een architect - Uitgesteld

 

vraag is zonder voorwerp geworden

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Bekrachtiging Burgemeester besluit - Verkavelingsattest OMV202000188VK - Hoogstraat 44 - Goedkeuring

 

afgeleverd

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

2022/00001KAP - Kapmachtiging Blokstraat - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

2022/00002KAP - kapmachtiging Eyselaarstraat - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Aanvraag toelating muziek maken na 22.00 uur - privé tuinfeest - Rijmenamsebaan 1

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Maai mei niet - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Agenda MAR 10 mei 2022 - Goedkeuring

 

Vaststelling agenda

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Werkvergunning Proximus - telecommunicatiewerken - Wespelaarsebaan 104 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Werkvergunning Proximus - telecommunicatiewerken - Hollestraat 28 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Werkvergunning - coax huisaansluiting TV en internet - Rijmenamsebaan 20 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Aanvraag mars voor duidelijkheid 22 mei 2022 - Uitgesteld

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Ontlening mobiel podium - Zomerse Dinsdagen 2022 - VZW De Moeraskamelen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Ontlening gemeentelijke materialen - gemeente Zemst - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Offerte aankoop lockers gemeentelijke loods - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Problematiek ontlening stroomverdeelkast - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Toelating Zomerse Dinsdagen - Goedkeuring

 

Toelating

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Zitdagen FOD Financiën - Goedkeuring

 

Aanvraag zitdagen belastingen op gemeentehuis door FOD Financiën

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Interleuven - periodiek verslag PBW januari - februari - maart 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Nieuwsbrief aan de bevolking - Kennisname

 

inhoud volgende nieuwsbrief aan de bevolking

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Woning Ravesteinstraat asbest - Goedkeuring

 

Onmiddellijke verwijdering van bijgebouw met asbest

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Rapportering herinschaling en weddecorrectie - Goedkeuring

 

rapport looncorrectie

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Tijdelijke vervanging milieuambtenaar - Goedkeuring

 

vervanging tijdens zwangerschapsverlof

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Jobstudenten - Goedkeuring

 

organisatie jobstudentenperiodes groendienst

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Nieuwbouw gemeenteschool - budgetbepaling - Kennisname

 

Het college wordt op de hoogte gesteld van de noodzaak tot verhoging van het investeringsbudget voor realisatie van de nieuwbouw gemeenteschool indien de multifunctionele polyvalente zaal en capaciteitsverhoging van 400 tot 450 leerlingen opgenomen blijft in het project.

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Vraag politiezone - Kennisname

 

bevestiging engagement

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Aanvraag subsidie wijkfeest Hoekstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Kennisname verslag sportraad van 14 maart 2022. - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Huur bus seniorenfeest 3 juni 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Jeugdraad 9mei 2022 - Uitgesteld

 

Uitgesteld tot er punten zijn

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Gunning uitbreiding speelruimte gemeentelijke basisschool - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Logo GBS Klimboom - Goedkeuring

 

Vaststelling nieuw logo en naamswijziging

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Discussiepunten rommelmarkt 15/08/2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Aanbod CIPAL mobiliteitsambtenaar - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

GAS5- brief aan PZ - Goedkeuring

 

vraag aan PZ om engagement samenwerking PZ MeWi na te komen

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

SAVE Charter ondertekening - Goedkeuring

 

Ondertekening met publieksmoment

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Beroepsschrift Eyselaarstraat - Kennisname

 

Kennisname beroepsschrift

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Uitvoering/communicatie knips nav trajectcontrole - Kennisname

 

Tijdige voorbereiding + notitie situatie Zevenbunder/Kriekenlarenveld en Blokstraatdoorgang

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Communicatie Straatvinken - Kennisname

 

Oproep deelname Straatvinken en Telraam

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Offerte verwijderen diverse markeringen - Goedkeuring

 

goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Politieverordening - parkeerverbod Dennenweg - Kerkweg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 02 05 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - Stationsstraat 96 - plaatsen vrachtwagen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Politieverordening - inname openbaar domein - Hotel Hungaria - Wespelaarsebaan - plaatsen stelling - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Politieverordening - plaatsen container - Kapitein A. Tobbackstraat 19 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Politieverordening - coax huisaansluiting TV en internet - Rijmenamsebaan 20 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - schoolfeest GBS - zaterdag 7 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Politieverordening - Signalisatievergunning - wielerwedstrijd Nieuwelingen - zondag 8 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Signalisatievergunning - Beringstraat 48 - leveren zwembad - afsluiten straat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Signalisatievergunning - Burggraaf G. Terlindenlaan kruispunt met Conscienselaan - werken in kader van ANPR systeem - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Signalisatievergunning - Bieststraat 44 - werken in kader van ANPR systeem - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Signalisatievergunning - Hoogstraat 44 - werken in kader van ANPR systeem - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Signalisatievergunning - Bieststraat 208 - werken in kader van ANPR systeem - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Signalisatievergunning - Bieststraat 274 - werken in kader van ANPR systeem - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Signalisatievergunning - Burggraaf G. Terlindenlaan voor kruispunt met L. van Beethovenlaan - werken in kader van ANPR systeem - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 02 05 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - Manifestatie 25 april 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2022