BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 28 februari 2022

Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

OMV2021/00253OD - bouwen van een tuinserre - Herman De Coninckstraat 5 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

OMV2021/00298OD - het vellen van een wilg - Bredepleinstraat 51 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

OMV2021/00305OD - het verbouwen van een ééngezinswoning en een garage - Sint Adriaanweg 5 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

OMV2021/00323OD - bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw - Stationsweg 7 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

OMV2022/00027ME - Lobroeken 5 - zorgwonen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Advies Provinciaal beleidsplan ruimte - Goedkeuring

 

akkoord met argumentatie provincie 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Voorbereiding woonoverleg - Kennisname

 

Overlopen van agendapunten en mogelijke standpunten 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Lijst leegstaande bedrijfsgebouwen - Goedkeuring

 

vaststelling lijst 2021 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

OMV2022/00031ME - een bronbemaling voor een zwembad - Lelielaan 7 - geen aktename - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Kennisname Beslissing Deputatie Vlaams-Brabant OMV2021/00283OD - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Niet-naleving milieuhygiënewetgeving - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Kennisname milieumisdrijf  - Leuvense vaart - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Ruiming beken Anderveldstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Veiligheidskap acuut gevaar - bos Schiplaken - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 02 2022

 

Toelating muziek na 22.00 uur Jinfuif Scouts - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Herstelling graf oud-strijder - begraafplaats Boortmeerbeek - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Aanvraag standplaats Tik Tak circus - van 17 juli 2022 tot en met 24 juli 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Toelating Tropical Party 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Toelating spaghettislag Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Werkvergunning - Telecom klantaansluiting Gemeentehuis - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Werkvergunning - Telecom klantaansluiting GBS - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Lichtkranten - Kennisname

 

Rapport onderhoudsproblemen infoborden 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Goedkeuring gunning - 2022 - opmaak en opvolging aanvraag omgevingsvergunning voor sloop gebouw Ravesteinstraat 21 - Goedkeuring

 

prijsvraag ontwerper  sloopdossier

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

VBR Bieststraat fase2 - kennisname vorderingsstaten 1 tot en met 4 - Goedkeuring

 

akkoord 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Missie Visie Waarden en dienstverleningsmodel - Goedkeuring

 

Kennisname en onderschrijving missiestatement voor verdere uitrol 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Intentieverklaring toetreding OFP Proculus voor tweede pensioenpijler contractanten - Goedkeuring

 

Toetreding nieuw pensioenfonds 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Interleuven - periodiek verslag PBW oktober - november - december 2021 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - kennisname notulen 10 februari 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Subsidiebelofte investeringstoelage politiezone - Goedkeuring

 

bevestiging subsidiebelofte aan PZ  bouw centraal politiegebouw

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Wijziging datum hoorzitting - Goedkeuring

 

nieuwe datum 7 maart 2022 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Agenda sportraad 14 maart 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Agenda seniorenraad 14 maart 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking - Goedkeuring

 

aanstelling 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Ontslag kleuteronderwijzer - Goedkeuring

 

eervol ontslag op verzoek 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Aanvraag standplaats wekelijkse markt - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Overname standplaats kermis Boortmeerbeek - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Communicatie rommelmarkt 15 augustus 2022 - Goedkeuring

 

organisatie start 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

PCV 2022-02-22 - verslag van vergadering - Kennisname

 

Akkoord met voorstel PVC 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Herneming - verwijderen parkeerplaats Weerstandsstraat 2 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Toelating "De 1000 km voor Kom op tegen kanker" - 27 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Toelating opnames Familie - vrijdag 1 april 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Bekrachtiging Besluit burgemeester - container - werken kerk Hever - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Signalisatievergunning - Goorstraat - graafwerk voor aanleg gasleiding in opdracht van Fluvius (verlenging) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Signalisatievergunning - vervangen defecte distributiekabel - Provinciesteenweg 41 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Signalisatievergunning - Heverbaan 1B - nutswerken Fluvius (wijziging datum) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 02 2022

 

Signalisatievergunning - Pontstraat 7 - gas- en elektriciteitsaansluiting (wijziging datum) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Politieverordening - signalisatievergunning - plaatsen glasvezelbuis Beringstraat - van 7 maart 2022 tot en met 28 maart 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Politieverordening - signalisatievergunning - plaatsen glasvezelbuis Brouwersstraat - Aststraat - van 7 maart 2022 tot en met 28 maart 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - kruising Bredepleinstraat met Uranusweg - plaatsen acodrain - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 02 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg -Kapitein A. Tobbackstraat 22-24 - vrachtwagen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2022