De gemeenteraad,

 

Overwegende dat de jeugdbeweging Scouts Hever - Schiplaken van 14 tem. 30 juli 2021 kamp hielden in Goé;

 

Overwegende het noodweer dat in deze periode de kampplaats en de hele regio aldaar trof waardoor deze scoutsgroep in allerijl en onverwacht de kampplaats moest verplaatsen;

 

Overwegende dat een alternatieve kampplaats werd gevonden te Adinkerke;

 

Overwegende dat de leiding van de scoutsgroep de hulp inriep van haar gemeentebestuur;

 

Overwegende dat het gemeentebestuur in de persoon van de burgemeester kon oordelen dat deze oplossing ook bijdroeg tot een optimale benadering van de immanente aanwezigheid van het COVID19-gevaar;

 

Overwegende dat daarom werd voorzien in noodtransport;

 

Overwegende dat deze bijstand zich vertaalt in een uitzonderlijke nominatieve subsidie waarover de gemeenteraad de ultieme beslissing neemt;

 

Overwegende dat de kostprijs 575,00 EUR incl. btw bedroeg;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Akkoord te gaan met de beslissing van de burgemeester om op 16 juli 2021 aan de scouts van Hever - Schiplaken noodtransport toe te staan.

 

art. 2

Een nominatieve subsidie ten belope van 575,00 EUR toe te kennen aan de scouts van Hever - Schiplaken.

 

art. 3

Deze nominatieve subsidie in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan in te schrijven.