De gemeenteraad,

 

Overwegende dat door de VZW Impanis - Van Petegem jaarlijks de wielerwedstrijd Primus Classic wordt georganiseerd;

 

Overwegende dat deze inrichting een bijzondere financiële inspanning van de organisatoren vereist;

 

Overwegende dat deze inrichting bijdraagt tot het prestige van de gemeente in de regio, prestige dat

bijdraagt tot de socio-economische en culturele uitstraling van de gemeente;

 

Overwegende dat in het meerjarenplan jaarlijks 10.000 EUR gereserveerd is voor toelagen aan de organisatie van sportwedstrijden;

 

Overwegende dat de subsidie voor het jaar 2022 nog niet werd toegekend;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Voor het jaar 2022 een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de VZW Impanis - Van Petegem voor de jaarlijkse organisatie van de wielerwedstrijd Primus Classic.