Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende de aanvraag van 3 augustus van Bjarne Camps voor Deckx, Goormansdijk 14, 2480 Dessel voor het bekomen van een signalisatievergunning voor het plaatsen van voorsignalisatie op het grondgebied van Boortmeerbeek tijdens de geplande onderhoudswerken op de N26 Mechelsesteenweg te Kampenhout in de periode van 31 augustus 2022 tot en met 2 september 2022 tussen 20.00 uur en 06.00 uur;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de Wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op het MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op het besluit van het de gemeenteraad van 17 december 2017 betreffende het charter werftransport;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1 

Toelating te verlenen voor het plaatsen van voorsignalisatie op het grondgebied van Boortmeerbeek tijdens de geplande werken op de N26 Mechelsesteenweg te Kampenhout voor geplande onderhoudswerken:

 

naam:

Deckx

straat en nr.

Goormansdijk 14

gemeente:

2480 Dessel

plaats van de werken/of belemmering:

N26 Mechelsesteenweg - grondgebied Kampenhout

aard van de werken/of belemmering:

Onderhoudswerken

categorie van de werken:

Werken van 2de categorie met hinder.  Voorsignalisatie op grondgebied Boortmeerbeek.

datum van de aanvang en vermoedelijke einddatum van de werken:

Aanvang: 31/08/2022

Einde: 02/09/2022

steeds tussen 20.00 uur en 06.00 uur

naam en adres van de opdrachtgever:

Agentschap Wegen en Verkeer

naam en adres van de hoofdaannemer:

Deckx

Goormansdijk 14

2480 Dessel

014 38 76 00

naam en adres van de verantwoordelijke van de aannemer ter plaatsen:

Deckx

Goormansdijk 14

2480 Dessel

014 38 76 00

naam en adres van de verantwoordelijke voor de signalisatie:

Deckx

Goormansdijk 14

2480 Dessel

014 38 76 00

 

art. 2

Plaatsing en onderhoud van de signalisatie wordt verzorgd door de aannemer.

 

art. 3 

Kennis te geven van dit besluit aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, EcoWerf, brandweer Leuven, leerlingenvervoer en de aanvrager.