Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de aanvraag van 29 oktober 2021 van Burhan Demir voor EBN-Tech, Spieveldstraat 27, 9160 LOKEREN voor het bekomen van een signalisatievergunning voor het vernieuwen van een wateraftakking in de Rijmenamsebaan 53 te 3190 Boortmeerbeek in opdracht van De Watergroep op dinsdag 16 november 2021;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op de MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 1982 en latere wijzigingen betreffende het gemeentelijk reglement op de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1983, betreffende het algemeen politiereglement;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Toelating te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg aan:

 

naam:

EBN-Tech

adres: straat en nr.

Spieveldstraat 27

gemeente:

9160 LOKEREN

plaats van de werken/of belemmering:

Rijmenamsebaan 53, 3190 Boortmeerbeek

aard van de werken/of belemmering:

wateraftakking vernieuwen

categorie van de werken:

werken van 4de categorie met weinig hinder.

Werkput in voetpad wordt afgezet met nadar,

kegels en oranje net.

datum van de aanvang en vermoedelijke

einddatum van de werken:

Aanvang: 16 november 2021

Einde: 16 november 2021

naam en adres van de opdrachtgever:

De Watergroep

naam en adres van de hoofdaannemer:

EBN-Tech

Spieveldstraat 27

9160 Lokeren

T 09 349 97 21

F 09 349 05 56

burhan@ebn-tech.be

naam en adres van de verantwoordelijke van

de aannemer ter plaatsen:

EBN-Tech

Spieveldstraat 27

9160 Lokeren

T 09 349 97 21

F 09 349 05 56

burhan@ebn-tech.be

naam en adres van de verantwoordelijke voor

de signalisatie:

EBN-Tech

Spieveldstraat 27

9160 Lokeren

09 349 97 21

Demirci Korkmaz

0484 88 60 85

 

art. 2

De werken uit te voeren volgens de voorwaarden opgenomen in de uitvoeringsvergunning.

 

art. 3

Plaatsing en onderhoud van de signalisatie wordt verzorgd door de aannemer.

 

art. 4

De aannemer dient niet-significante verkeersborden af te dekken.

 

art. 5

Kennis te geven van dit besluit aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, EcoWerf, brandweer Leuven, leerlingenvervoer en de aanvrager.