De burgemeester,

 

Gelet op de aangekondigde manifestatie van actiegroep referendum fusie Boortmeerbeek op maandag 25 april 2022 van 19.30 uur tot en met 24.00 uur ter hoogte van het gemeentehuis, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek;

 

Overwegende dat hiervoor de nodige tijdelijke verkeersmaatregelen moeten getroffen worden om de manifestatie in goede banen te leiden;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de Wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op de MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Ter gelegenheid van de aangekondigde manifestatie van actiegroep referendum fusie Boortmeerbeek op maandag 25 april 2022 van 19.30 uur tot en met 24.00 uur te Boortmeerbeek zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:

 

        Parking rechterzijde gemeentehuis: (kant Grondgebiedzaken): Er geldt een parkeer- en stationeerverbod op maandag 25 april 2022 van 18.00 uur tot en met 24.00 uur.

 

Afsluiten Pastorijstraat

Afsluiten van de Pastorijstraat vanaf Sushi Perfect tot aan jeugdhuis 't Oogpunt op maandag 25 april 2022 van 19.00 uur tot en met 24.00 uur (of tot einde actie).  Het station blijft bereikbaar.

 

Te plaatsen signalisatie:

        Pastorijstraat: ter hoogte van Sushi Perfect en ter hoogte van jeugdhuis 't Oogpunt: nadars met pinklicht, C3.

        Rijmenamsebaan: ter hoogte van café de Race: nadar met pinklicht, C3, UPV, onderbord station bereikbaar.

        Molenbeekstraat: F41 omleiding

        Molenbeekstraat: ter hoogte van de afslag om naar centrum te rijden: nadar met pinklicht, C3, UPV, station bereikbaar.

        Extra nadars met pinklichten te voorzien op volgende plaatsen:

       3 nadars met pinklichten en C3 ter hoogte van monument Kerkplein

       3 nadars met pinklichten en C3 ter hoogte van Molenbeekstraat

       3 nadars met pinklichten en C3 ter hoogte van café De Warande

 

art. 2

De gemeente Boortmeerbeek zal de genomen verkeersmaatregelen tijdig kenbaar maken door de de vereiste verkeersborden en wegsignalisatie te plaatsen.

 

art. 3

Kennis te geven van dit besluit Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen, De Lijn, hulpdiensten en Brandweer Leuven.