Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende de aanvraag van Pieter Pauwels voor Koninklijke Wielerclub De Verenigde Sportvrienden vzw, tot het instellen van passende verkeersmaatregelen ter gelegenheid van Ravestein Parkcross Hever in de omliggende straten van het oud rusthuis De Ravestein op zaterdag 19 november 2022 en zondag 20 november 2022;

 

Overwegende dat een publieke parking wordt ingericht in de Hillemaweg en de Ravesteinstraat en op het grasveld ter hoogte van Stationsstraat 147;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is passende verkeersmaatregelen te treffen;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op de MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1 

Toelating te verlenen voor de plaatsing van de nodige bewegwijzering voor het parcours en parkings voor de Ravestein Parkcross Hever.

 

art. 2

Ter gelegenheid van de Ravestein Parkcross Hever op zaterdag 19 november 2022 en zondag 20 november 2022 zijn vanaf vrijdag 18 november 2022 van 19.00 uur tot en met zondag 20 november 2022 18.00 uur volgende verkeersmaatregelen van kracht:

 

Parkeerverbod:

Van vrijdag 18 november 2022 van 19.00 uur tot en met zondag 20 november 2022 tot en met 18.00 uur.

 

        Parkeerverbod Ravesteinstraat aan linkerzijde vanaf buitenschoolse kinderopvang RAVOT aan de linkerzijde tot de Bovylaan.  Toelating voor het parkeren in de Ravesteinstraat aan de rechterzijde (voorbehouden Cyclocross).

        Parkeerverbod Ravesteinstraat aan beide zijden tussen Bovylaan en Hillemaweg.

        Parkeerverbod Hillemaweg linkerzijde (voorbehouden parkeerplaatsen Ravestein Parkcross Hever).

        Parkeerverbod Bovylaan.

        Parkeerverbod Kleinveldweg vanaf hoek Peter Benoitstraat - Kleinveldweg tot en met hoek Kleinveldweg - Bovylaan.

        Parkeerverbod Peterbenoitstraat.

 

Afsluiten straten:

Zaterdag 19 november 2022 vanaf 08.00 uur tot en met 18.00 uur.

Zondag 20 november 2022 vanaf 08.00 uur tot en met 18.00 uur.

 

        Afsluiten Bovylaan

        Afsluiten Kleinveldweg vanaf hoek Peter Benoitstraat - Kleinveldweg tot en met hoek Kleinveldweg - Bovylaan.

 

Eenrichtingsverkeer:

        Ravesteinstraat vanaf de parking rechtover het cultuurhuis tot en met de Hillemaweg.

 

Signalisatie

1

        Ravesteinstraat met kruising Stationsstraat: nadar, pinklichten, C3, UPV, F45, F41 parking WZC bereikbaar

        Heverplein met kruising Hoogstraat: nadar, pinklichten, C3, UPV, F45, F41 parking WZC

 

2

        Peter Benoitstraat met kruising Stationsstraat: nadar, pinklichten, C3, UPV, F45.

        Bovylaan met kruising Stationsstraat: nadar, pinklichten, C3, UPV, F45, onderbord parking artsen bereikbaar.

 

 

 

3

        Kleinveldweg met kruising Peter Benoitstraat: nadar, pinklichten, C3.

        Kleinveldweg met kruising Bovylaan: nadar, pinklichten, C3.

        Bovylaan ter hoogte van parking artsen WZC De Ravestein: nadar, pinklichten, C3.
De Bovylaan vanaf de hoek met de Stationsstraat tot en met de parking voorbehouden voor WZC De Ravestein moet bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. 

 

4

        Hillemaweg met kruising Stationsstraat: nadar, pinklichten, C1.

 

5

        Postweg met kruising Hoogstraat: nadar, pinklichten, C3, UPV.

        Postweg met kruising Ravesteinstraat: nadar, pinklichten, C3, UPV.

 

6

        Stationsstraat rijrichting Hever Centrum voor Hillemaweg C31a.

        Hoogstraat rijrichting Stationsstraat voor Hillemaweg C31b.

        Postweg voor Ravesteinstraat: C31b.

 

7

        Ravesteinstraat met kruising Heverplein: nadar, pinklichten, C3, UPV, F45, D1b + F41 parking WZC.

 

8

        Ravesteinstraat na Hillemaweg komende van Hever centrum: nadar, pinklichten, UPV, C3, F45 + F41 parking WZC.

 

9

        Ravesteinstraat met kruising Bovylaan, langs beide zijden, nadar, pinklichten, C3, ter afsluiting straat.

 

art. 3

De genomen verkeersmaatregelen worden tijdig kenbaar gemaakt door de vereiste verkeersborden te plaatsen.

 

art. 4

Kennis te geven van dit besluit aan de Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen, brandweer Leuven en de aanvrager.