Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende dat het voor het organiseren van "Boortmeerbeek zingt" op het kerkplein te 3190 Boortmeerbeek op 10 juli 2022  noodzakelijk is signalisatie aan te brengen;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de Wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum- afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op het MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Ter gelegenheid van "Boortmeerbeek zingt" op het kerkplein te Boortmeerbeek op 10 juli 2022 zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:

 

PARKEERVERBOD:

 

        Kerkplein Boortmeerbeek Dorpplaats + parkeerplaatsen op zondag 10 juli 2022 van 08.00 uur tot en met 23.00 uur.

        Parkeerplaatsen Kerkplein Boortmeerbeek langs zijde Hanswijkstraat en middenvakken voor het plaatsen van het mobiele podium op vrijdag 8 juli 2022 van 08.00 uur tot en met 16.00 uur.

        Parkeerplaatsen Dorpplaats van kledingzaak Mimate tot en met de meergezinswoningen aan het politiekantoor op zondag 10 juli 2022 van 08.00 uur tot en met 23.00 uur.

        Parkeerverbod parkeerplaatsen Dorpplaats aan beide zijden van hoek Pastorijstraat - Dorpplaats tot en met café Perfect op zondag 10 juli 2022 van 08.00 uur tot en met 23.00 uur.

        Parkeerverbod Beringstraat vanaf Wespelaarsebaan tot Bredepleinstraat aan linkerzijde van op zondag 10 juli 2022 van 08.00 uur tot en met 23.00 uur ten behoeve van de doorstroming van de bussen van De Lijn.

        Parkeerverbod Bredepleinstraat tussen Beringstraat en Audenhovenlaan aan beide zijden ten behoeve van de doorstroming van de bussen van De Lijn op zondag 10 juli 2022 van 08.00 uur tot en met 23.00 uur.

 

OPENBARE WEG AFGESLOTEN:

 

        Van zondag 10 juli 2022 van 12.00 uur tot en met 23.00 uur wordt de Dorpplaats vanaf huisnummer 4 tot en met hoek Dorpplaats - Dorpsstraat (kledingzaak Mimate) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 

OMLEIDING: dienstverlening De Lijn

 

Op zondag 10 juli 2022 van 12.00 uur tot en met 23.00 uur.

 

        De omleiding voor de dienst verlenging van De Lijn komende van de Provinciesteenweg wordt omgeleid via de Wespelaarsebaan, Beringstraat, Bredepleinstraat, Audenhovenlaan.

 

 

OMLEIDING:

 

        Het verkeer komende van de Provinciesteenweg wordt omgeleid via de Wespelaarsebaan, Beringstraat, Bredepleinstraat, Audenhovenlaan.

 

 

SIGNALISATIE:

 

        Dorpplaats afsluiten met nadars thv van begrafenisondernemer Goris:  Nadar, pinklichten, C3, onderbord Boortmeerbeek Zingt.

        Hanswijkstraat - Kapitein A. Tobbackstraat: F41 (omleiding) Rijmenam.

        Kruising Audenhovenlaan - Bredepleinstraat: F41 (omleiding) Rijmenam.

        Kruising Audenhovenlaan - Bredepleinstraat: F41 (omleiding) Wespelaar.

        Kruising Beringstraat - Bredepleinstraat: F41 (omleiding) Rijmenam.

        Kruising Beringstraat - Bredepleinstraat: F41 (omleiding) Wespelaar.

        Dorpsstraat thv café Lierenhoek: nadar, pinklichten, C3, UPV, F45, F41 (omleiding), handelaars bereikbaar.

        Dorpplaats thv kledingwinkel Mimate: nadar, pinklichten, C3, onderbord Boortmeerbeek Zingt.

 

art. 2

De uitvoeringsdienst van de gemeente Boortmeerbeek zal de genomen verkeersmaatregelen tijdig kenbaar maken door de vereiste verkeersborden en wegsignalisatie te plaatsen.

 

art. 3

Kennis te geven van dit besluit aan de Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen, leerlingenvervoer, EcoWerf, De Lijn en brandweer Leuven.