Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende de aanvraag van Kim Bruyndonckx, Beringstraat 102, 3190 Boortmeerbeek om ter gelegenheid van een verhuis de openbare weg in te nemen voor het plaatsen van een verhuiswagen van de verhuisfirma Move Me in de Beringstraat ter hoogte van huisnummer 102 te 3190 Boortmeerbeek op vrijdag 19 november 2021 van 09.00 uur tot en met 11.00 uur;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de Wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzonder plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op het MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen:

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 1982 en latere wijzigingen betreffende het gemeentelijk reglement op de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1983, betreffende het algemeen politiereglement;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende het charter werftransport;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Toelating te verlenen aan Kim Bruyndonckx, Beringstraat 102, 3190 Boortmeerbeek om ter gelegenheid van een verhuis de openbare weg in te nemen voor het plaatsen van een verhuiswagen van de verhuisfirma Move Me in de Beringstraat ter hoogte van huisnummer 102 te 3190 Boortmeerbeek op vrijdag 19 november 2021 van 09.00 uur tot en met 11.00 uur. Hiervoor wordt er een parkeerverbod ingesteld in de Beringstraat aan de overzijde van de woning Beringstraat 102 te 3190 Boortmeerbeek op vrijdag 19 november 2021 van 09.00 uur tot en met 11.00 uur.

 

art. 2

De uitvoeringsdienst van de gemeente Boortmeerbeek zal de genomen verkeersmaatregelen tijdig kenbaar maken door de vereiste verkeersborden te plaatsen.

 

art. 3

Kennis te geven van dit besluit aan de politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen, Ecowerf, brandweer Leuven, leerlingenvervoer en de aanvrager.