De gemeenteraad,

 

Overwegende dat het schoolbestuur jaarlijks twee facultatieve vrije dagen (vier halve dagen) voor de gemeentelijke basisschool moet vastleggen;

 

Overwegende dat buiten de twee vrije dagen ( vier halve dagen) alle vakanties wettelijk vastgelegd zijn;

 

Overwegende het voorstel van het schoolhoofd;

 

Gelet op de wetten van het basisonderwijs en de onderrichtingen terzake;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: de artikelen 3, 25°, 6, 14, 14/0, 20, 27 , 27bis, §1, 3° en §4, 37, §2, 12°, 37, §3,17°, 29 , 37bis, 62, §2, 26ter, 47bis, 195;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De eigen vrije dagen van het schooljaar 2022-2023 voor de gemeentelijke basisschool als volgt vast te leggen: maandag 17 oktober 2022 (hele dag) en vrijdag 3 februari 2023 (hele dag).

 

art. 2

Kennis te nemen van het overzicht van de vrije dagen, de pedagogische studiedagen, het schoolfeest, de infomomenten en de openklasavonden voor de nieuwe leerlingen tijdens het schooljaar 2022 - 2023..