De gemeenteraad,

 

Overwegende dat het schoolbestuur jaarlijks twee facultatieve vrije dagen (vier halve dagen) voor de gemeentelijke basisschool moet vastleggen;

 

Overwegende dat buiten de twee vrije dagen alle vakanties wettelijk vastgelegd zijn;

 

Overwegende het voorstel van het schoolhoofd;

 

Overwegende het protocol van akkoord met de representatieve vakorganisatie van 16 juni 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De eigen vrije dagen van het schooljaar 2023-2024 voor de gemeentelijke basisschool als volgt vast te leggen: maandag 9 oktober 2023 (hele dag) en vrijdag 17 mei 2024 (hele dag).

 

art. 2

Kennis te nemen van het overzicht van de pedagogische studiedagen, de infomomenten en de openklasavonden voor de nieuwe leerlingen en de meerdaagse uitstappen tijdens het schooljaar 2023 - 2024.