De gemeenteraad,

 

Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad van 23 december 2008 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de integratie van het gemeente- en OCMW-personeel;

 

Gelet op het overleg in het HOC/BOC van xxx het protocol van akkoord hieromtrent;

 

Gelet op artikel 232 § 2 van de rechtspositieregeling van het gemeente- en het OCMW- personeel dat bepaalt dat de gemeente- en OCMW-raad jaarlijks bepaalt op welke wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden gecompenseerd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW;

 

Overwegende om het overzicht te behouden een identiek besluit te nemen in de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De feestdagen die in 2023 op een zaterdag of een zondag vallen te verplaatsen naar volgende vervangdagen waarop de gemeentelijke en  OCMW-diensten zullen gesloten zijn:

zondag 1 januari 2023 wordt vervangen door vrijdag 19 mei 2023;

zondag 11 november 2023 wordt vervangen door vrijdag 3 november 2023;

 

art. 2

Woensdag 15 november 2023 voor het gemeentepersoneel dat tewerkgesteld is in de gemeentelijke basisschool te verplaatsen naar de nog te bepalen schoolvrije dag van de gemeentelijke basisschool.

 

art. 3

De vervangdagen voor de BKO Ravot als volgt vast te stellen:

         zondag 1 januari 2023 wordt vervangen door vrijdag 19 mei 2023;

         dinsdag 11 juli 2023 wel open en verplaatsen naar de kerstvakantie;

         donderdag 2 november2023 open;

         woensdag 15 november2023  open en verplaatsen naar de kerstvakantie

Regeling 1e week kerstvakantie gesloten

         maandag 25 december 2023: feestdag;

         dinsdag 26 december 2023: feestdag;

         woensdag 27 december 2023: vervangende dag van dinsdag 11 juli 2023;

         donderdag 28 december 2023: vervangende dag van donderdag 2 november 2023;

         vrijdag 29 december 2023: vervangende dag van woensdag 15 november 2023

 

art. 4

De 14 wettelijke en bijkomende feestdagen zoals vastgelegd in de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel integraal toe te kennen aan alle diensten van het gemeente- en OCMW-personeel, inclusief de dienst thuiszorg.

 

art.5

De wettelijke feestdagen voor het sporthalpersoneel niet te verplaatsen.

 

art.6

Tijdens deze sluitingsdagen bij de dienst thuiszorg een permanentiedienst te voorzien, overeenkomstig de behoeften van het cliënteel.

 

art.7

Voor werknemers die op deze compensatiedag niet werken omwille van een deeltijds of rollend uurrooster, de compensatiedag vast te stellen op de eerstvolgende activiteitsdag na deze compensatiedag.