De gemeenteraad,

 

Gelet op het ontwerp van de ondernemingsjaarrekening voor het boekjaar 2022 van het AGB Boortmeerbeek zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit;

 

Gelet op artikel 235 §4 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen;

 

Overwegende dat tijdens de zitting blijkt dat de vermelding van de leden van de raad van bestuur foutief weergegeven is door de vermelding van de samenstelling van het directiecomité; directiecomité dat niet werd hersamengesteld na de herschikking van het college van burgemeester en schepen op 11 oktober 2021, wat vragen oproept over de geldigheid van de werkzaamheden van het directiecomité sedertdien;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is deze situatie uit te klaren;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 11 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
11 stemmen tegen: Annick DeKeyser, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

art. 1

De ondernemingsjaarrekening 2022 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek niet goed te keuren.

 

art. 2

Geen kwijting te verlenen aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek.