Het college van burgemeester en schepenen,

 

BESLUIT: 

Het college van burgemeester en schepenen besluit haar besluit van 14 januari 2021 en latere wijziging over haar interne afspraak tot bevoegdheidsverdeling als volgt te wijzigen, rekening houdend met de hersamenstelling van het college van burgemeester en schepenen als gevolg van de aanvaarding van de collectieve motie van wantrouwen door de gemeenteraad van heden:

 

Karin Derua (Open VLD): burgemeester,

bevoegd voor Onderwijs, Kerken en Begraafplaatsen, Personeel & Organisatie, Brandweer, Burgerlijke Stand, Regiovorming, Wonen, Handhaving, Veiligheid en Noodplanning

 

Hans De Locht (Open VLD): 1ste schepen,

bevoegd voor Financiën, Ruimtelijke Ordening, Patrimonium, Mobiliteit & Verkeersleefbaarheid, Participatie

 

Annick DeKeyser (Open VLD): 2de schepen,

bevoegd voor Openbare Werken, Waterbeheersing en Hemelwaterplannen, Bibliotheek, Toerisme, Informatie en Communicatie, Openbaarheid van Bestuur en IT

 

Denis Bosny (Open VLD): 3de schepen,

bevoegd voor Evenementen, Jeugd, Ravot, Kinderopvang, Sport, Cultuur en Vaderlandslievende Verenigingen

 

Audrey Bogaerts (Open VLD): 4de schepen,

bevoegd voor Lokale economie, Senioren, Landbouw, Milieu, Afvalbeleid en Klimaat

 

Hans Crol (N-VA): Voorzitter sociaal comité en toegevoegd schepen,

bevoegd voor Sociale Zaken, Welzijn, Ontwikkelingssamenwerking, Dierenwelzijn, Materieel en Immaterieel Erfgoed