Het college van burgemeester en schepenen,

 

BESLUIT: 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen zoals laatst vastgelegd bij besluit van 22 februari 2021 in artikel 1 als volgt te wijzigen:

"Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe op maandagnamiddag vanaf 13.30 u op het gemeentehuis van Boortmeerbeek of volgens voorafgaandelijk afgesproken kalender. De burgemeester kan als voorzitter van het college van burgemeester en schepenen het college van burgemeester en schepenen steeds oproepen wanneer het nodig is en met alle middelen die de bijeenroeping mogelijk maken.

De zitting kan digitaal worden georganiseerd via MS Teams."