De gemeenteraad,

 

Overwegende dat de GROEN-fractie bij de behandeling van de wijziging van het meerjarenplan de afzonderlijke voorafgaande stemming vraagt van actieplan 3.2.1.: Gemeenteschool nieuwbouw en renovatie realiseren in samenhang met polyvalente zaal;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 16 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Remi Serranne, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
6 onthoudingen: Michel Baert, Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

art. 1

De kredieten ingeschreven in de wijziging van het meerjarenplan voor het actieplan 3.2.1.: Gemeenteschool nieuwbouw en renovatie realiseren in samenhang met polyvalente zaal, goed te keuren.

 

art. 2

Dit besluit te voegen bij het besluit over het geheel van de wijziging van de meerjarenplanning.