De burgemeester,

 

Overwegende dat voor wat de woningcontroles de gemeente samenwerkt met IGO div in het kader van de werking van IGS Wonen aan de Oevers van de Dijle Noord;

 

Overwegende dat de door IGO div voorgedragen functiehouders door de burgemeester nominatief moeten aangeduid worden;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het bijzonder Boek 3, zoals laatst gewijzigd;

 

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het bijzonder Boek 3, Deel 3, zoals laatst gewijzigd;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

De hierna vermelde personeelsleden werkzaam voor de gemeente Boortmeerbeek worden conform artikel 3.4 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 aangewezen als woningcontroleur:

 

Voornaam en naam Graad

Jef Serneels  Woningcontroleur

Regina Haenen  Woningcontroleur (back-up)

Wesley Coomans Woningcontroleur (back-up)

 

art.2

Dit besluit treedt in werking op 23 november 2021.