De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden 27 maart 2023 betreffende de aanstelling van een waarnemend financieel directeur;

 

Gelet op artikel 163 van het decreet lokaal bastuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen waarbij wordt bepaald dat de financieel directeur tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter de eed "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen" aflegt;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

Akte te nemen van de eedaflegging als waarnemend financieel directeur met ingang van 1 mei 2023 in handen van de voorzitter door Leentje Osselaer waarbij de eed "ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen" werd uitgesproken.