De gemeenteraad,

 

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening voor het boekjaar 2021 zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit;

 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 8 juni 2022;

 

Gelet op artikel 41 lid 2, 3° en artikel 249 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
4 stemmen tegen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen en Lies Asselman.
2 onthoudingen: Ann Morissens en Wouter Decat.
 

art. 1

De geïntegreerde jaarrekening 2021 van de gemeente en het OCMW van Boortmeerbeek, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

 

art. 2

Dit besluit over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.