Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 3 gemeente & OCMW GR 19/12/2022 22/12/2022
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nummer 3 gedeelte OCMW RMW 19/12/2022 20/12/2022
Afzonderlijke stemming over een onderdeel van de wijziging van het meerjarenplan GR 19/12/2022 22/12/2022
AGB aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 GR 19/12/2022 22/12/2022
Herzieningsaanvraag IGS Wonen aan de Dijle Noord CBS 24/10/2022 17/11/2022
Lokaal Energie- en klimaatpact 2.0 GR 03/10/2022 13/10/2022
Verwerving percelen 15A en 16A langs de Audenhovenlaan – herschatting CBS 03/10/2022 19/10/2022
Jaarrekening gemeente 2021 GR 27/06/2022 04/07/2022
Jaarrekening gemeente en OCMW 2021 GR 27/06/2022 04/07/2022
Jaarrekening OCMW 2021 RMW 27/06/2022 04/07/2022
Ondernemingsjaarrekening AGB Boortmeerbeek 2021 zoals voorzien in hetWetboek van Vennootschappen en Verenigingen RvB 27/06/2022 04/07/2022
Sloop woning Ravesteinstraat 21 - goedkeuring offerte voor veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking - Interleuven CBS 13/06/2022 18/07/2022
Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 2 gemeente & OCMW GR 20/12/2021 28/12/2021
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nummer 2 gedeelte OCMW RMW 20/12/2021 28/12/2021
Aanduiding woningcontroleurs BB 22/11/2021 26/11/2021
Aanpassing huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen CBS 11/10/2021 16/12/2021
Bevoegdheidsverdeling college van burgemeester en schepenen CBS 11/10/2021 16/12/2021