De burgemeester,

 

Overwegende de aanvraag van Rajan Hendrickx voor de organisatie van Muzass Knalt aan het oude rusthuis Ravestein te 3191 Hever en het maken van muziek na 22.00 uur tot en met 00.00 uur op zaterdag 14 mei 2022;

 

Overwegende dat de activiteit gaat om een openluchtmanifestatie met een openbaar karakter;

 

Overwegende dat de bepalingen van hoofdstuk 6.7. niet-ingedeelde muziekactiviteiten vermeld in Vlarem II van toepassing op activiteiten waarbij muziek geproduceerd wordt en die plaatsvinden in een tent, in de openlucht of in een andere openbare inrichting dan een openbare inrichting als vermeld in rubriek 32.1 of 32.2 en private inrichtingen;

 

Overwegende dat geen milieuvergunning klasse 3 wordt afgeleverd waardoor de geluidsbegrenzing op 85dB(A) Laeq wordt beperkt;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1983, betreffende het algemeen politiereglement;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Toelating te verlenen aan Rajan Hendrickx voor de organisatie van Muzass Knalt aan het oude rusthuis Ravestein te 3191 Hever en het maken van muziek na 22.00 uur tot en met 00.00 uur op zaterdag 14 mei 2022 onder volgende voorwaarden:

 

        Begrenzing van de muziek tot 85dB(A) Laeq, 15 min (geluidsbron en publiek) met begrenzer of visuele aanduiding geluid.

        het einde van de versterkte muziek moet voorzien worden om 00.00 uur 's nachts.

 

art. 2

De buren moeten door de organisator op de hoogte gebracht worden van de festiviteiten.  De activiteit mag de buren niet hinderen.

 

art. 3

Kennis te geven van dit besluit aan de Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen en de aanvrager.