Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende dat op zondag 10 september 2023 op suggestie van de gemeenteraad de actie Boortmeerbeek fietst! wordt georganiseerd door het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat deze actie geldt als een equivalent aan de autoloze zondag dewelke als onvoldoende zinvol voor het grondgebied van Boortmeerbeek wordt ervaren;

 

Overwegende dat tijdens Boortmeerbeek fietst! de inwoners opgeroepen en gestimuleerd worden de verplaatsingen met de fiets te doen;

 

Overwegende dat ook op zondag 10 september 2023 de jaarlijkse actie Boortmeerbeek feest! wordt georganiseerd door het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat Boortmeerbeek feest! een uitstekend fietsdoel kan zijn voor de inwoners;

 

overwegende dat tijdens Boortmeerbeek feest! voorzien zal worden in een extra grote fietsparking, een fietsgraveeractie, verenigingen die activiteiten met de fiets organiseren,...;

 

Overwegende dat  ter ondersteuning van de boodschap van Boortmeerbeek fietst! de fietsende bezoekers van Boortmeerbeek feest! uit waardering een drankbon zal worden uitgereikt;

 

Overwegende dat de waarde van de drankbon vastgesteld wordt op 2,30 EUR uitsluitend op zondag 10 september 2023 tussen 14.00 en 18.00 u te besteden in de cafetaria van de sporthal (TimeoutSportsBar) dewelke de algemene drankverzorging doet tijdens Boortmeerbeek feest!;

 

Overwegende dat aan fietsende kinderen naast een drankbon, voor zover de voorraad strekt, een gadget zal worden overhandigd;

 

Overwegende dat er geen zitting van de gemeenteraad meer is voor zondag 10 september 2023 waardoor dit reglement nog ter bekrachtiging later zal worden voorgelegd;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Aan de bezoekers van Boortmeerbeek feest! op zondag 10 september 2023 die zich aan de ingang aanbieden met de fiets wordt uitsluitend bij de eerste aanbieding één drankbon ter waarde van 2,30 EUR uitgereikt.

 

art. 2

Aan de kinderen die zich met de fiets aanbieden wordt buiten de drankbon voor zover de voorraad strekt een gadget uitgereikt.

 

art. 3

Onder 'fiets' worden in deze context begrepen alle voertuigen waarmee een persoon zich op de openbare weg kan verplaatsen zonder het gebruik van een ontploffingsmotor of waarvan het voertuig de kenmerken van een auto vertoont en gemotoriseerd is.

 

art. 4

De drankbonnen worden uitgereikt door personen aangesteld door het gemeentebestuur en zijn uitsluitend bruikbaar door aanbieding op zondag 10 september 2023 tussen 14.00 en 18.00 u in de cafetaria van de sporthal (TimeOutSportsBar) voor het betalen van een consumptie. Bij een consumptie met een hogere waarde zal de klant het verschil op een gewone wijze betalen. Er kan geen inwisseling in contanten gebeuren.

 

art. 5

Na de activiteit factureert de concessiehouder het bedrag van de consumpties aan het gemeentebestuur op voorlegging van de ingediende drankbonnen.

 

art. 6

Dit reglement ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voor te leggen.