Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende dat het traditie is om de 100-jarigen en de 100+-jarigen bij hun verjaardag op een attentvolle wijze in de bloemetjes te zetten;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overweegt de geschenken bij die gelegenheid aan te passen aan de hedendaagse inzichten;

 

Overwegende dat het moeilijk is om het voltallige college van burgemeester en schepenen samen te krijgen op één moment voor een fotosessie met de jarige;

 

Overwegende dat de grote foto te groot werd bevonden en geen meerwaarde biedt voor de jarige;

 

Gelet op de gewoonlijk uitgebreide viering van de 100(+)-jarige op hun 100ste verjaardag;

 

Gelet op de afgifte van een gemeentediploma op de 100ste verjaardag;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 20107 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

De geschenken "2 A4-foto's van de jarige met het college" en "1 foto (60x40) met moderne kader" te schrappen uit het geschenkenpakket.

 

art. 2

Het geschenk "korf streekproducten ter waarde van 50,00 EUR" te vervangen door "orchidee in pot ter waarde van 30,00 EUR" en "fles cava ter waarde van 10,00 EUR".

 

art. 3

Geen "diploma gemeente" meer af te leveren aan de 100(+)-jarigen. De dienst Burgerzaken zal een gepast kaartje met felicitaties opstellen om aan de nieuwe geschenken te bevestigen.

 

art. 4

Vanaf heden volgende geschenken aan te bieden aan de 100- en  de 100(+)-jarigen:

 

voor alle 100 jarigen:

- 100 rode rozen

- magnum fles

- diploma gemeente

- diploma + foto van de Koning

- korf streekproducten ter waarde van 50,00 EUR

- 4 A4 foto's van de jarige waarvan één in een kader (getrokken door een fotograaf)

- 200,00 EUR aan waardebonnen

 

100+ jarige:

- orchidee in pot ter waarde van 30,00 EUR

- fles cava ter waarde van 10,00 EUR