De raad voor maatschappelijk welzijn,

 

Gelet op het huishoudelijk reglement betreffende de MMC zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2023; 

 

Gelet op artikel 8 van het huishoudelijk reglement dat bepaalt dat de gebruiker telefonisch een rit kan aanvragen tussen 8.30u en 12u, twee werkdagen op voorhand  en ten vroegste 4 weken op voorhand;

 

Gelet op artikel 17 van het huishoudelijk reglement dat bepaalt dat de dienst bereikbaar is iedere werkdag van 8.30u - 12 uur en van 13u30 tot 16 u, gesloten op vrijdagnamiddag;

 

Overwegende dat er met de huidige telefoonkeuze geen afbakening kan worden gemaakt in de bereikbaarheid van de dienst en de rittenaanvraag; dat met andere woorden gebruikers van de MMC doorheen de dag bellen voor aanvragen en wijzigingen in de ritten via de dienst thuiszorg, dat dit voor de administratief medewerker als erg belastend wordt ervaren doordat de administratieve verwerking telkens wordt verstoord;

 

Overwegende dat uit rondvraag bij omliggende gemeente de bereikbaarheid van de dienst MMC veel beperkter is, vaak enkel in de voormiddag, zelfs niet elke voormiddag en dat de permanentie vaak zelfs door vrijwilligers wordt verzekerd;

 

Gelet dat de dienst in de namiddag nog steeds bereikbaar is doch enkel per mail;

 

Overwegende dat het vast bureau bij besluit van 27 november 2023 voorstelt de bereikbaarheid van de MMC in te perken zoals bij artikel 8 van het reglement is bepaald door de aanpassing van het huishoudelijk reglement waarin de bereikbaarheid in artikel 17 wordt aangepast naar iedere werkdag van 8.30u tot 12u;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De telefonische bereikbaarheid van de dienst Mobitwin te wijzigen naar uitsluitend de voormiddag van de werkdag, meer bepaald van 8.30 uur tot 12 uur zodat deze overeenkomt met het tijdslot van rittenaanvraag.

 

art. 2

Het huishoudelijk reglement betreffende de MMC in deze zin aan te passen in artikel 17 als volgt:

Artikel 17. Bereikbaarheid

De MMC is bereikbaar tijdens de openingsuren van de gemeentelijke diensten: in principe iedere werkdag van 8.30-12 uur.

 

art. 3

Dit besluit en de gecoördineerde versie van het reglement bekend te maken via de gemeentelijke webtoepassing.