De raad voor maatschappelijk welzijn,

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020 betreffende de oprichting van een Minder Mobielen Centrale (MMC);

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021 betreffende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Minder Mobielen Centrale;

 

Overwegende dat de vrijwilligers-chauffeurs heden bij het uitvoeren van ritten regelmatig geconfronteerd worden met lange wachttijden, zoals bijvoorbeeld bij ritten voor boodschappen, bij consultaties in het ziekenhuis,...;

 

Overwegende dat er momenteel in het huishoudelijk reglement geen wachtvergoeding/koffievergoeding voor de vrijwilligers-chauffeurs werd vastgesteld;

 

Overwegende de noodzaak om het huishoudelijk reglement aan te passen en een  wachtvergoeding/koffievergoeding voor de vrijwilligers-chauffeurs toe te voegen aan het huishoudelijk reglement;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het Artikel 11. te schrappen en te vervangen als volgt:

lndien de gebruiker slechts korte tijd op zijn bestemming aanwezig dient te zijn, zal de chauffeur ter plaatse wachten. Dit wordt bij de bevestiging van de rit doorgegeven aan de gebruiker. In dat geval weet de gebruiker dat de terugrit door dezelfde chauffeur wordt uitgevoerd.

Bij een wachttijd van minstens een halfuur vraagt de chauffeur een koffievergoeding van 2,50 EUR. Bij een wachttijd van minstens een uur bedraagt deze koffievergoeding 5,00 EUR. Dit wordt bij de bevestiging van de rit meegedeeld aan de gebruiker.

Bijkomende kosten zoals parkeergeld zijn ten laste van de gebruiker.

 

art. 2

De vrijwilligers-chauffeurs op de hoogte te stellen van dit besluit.

 

art. 3

Het vast bureau te belasten met de uitvoering van dit besluit.