De raad voor maatschappelijk welzijn,

 

Gelet op het besluit van het vast bureau in zitting van 2 oktober 2023 tot voorstel van aanpassing van de bezettingsvergoedingen die de Oekraïne ontheemden betalen voor de huisvesting in de collectieve opvang, uitgebaat door het OCMW;

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 27 juni 2022 tot vaststelling van de bezettingsvergoedingen voor de Oekraïne ontheemden;

 

Overwegende dat de bezettingsvergoedingen niet (meer) in verhouding zijn tot het bedrag steun waarop de Oekraïense ontheemden gerechtigd zijn; dat er een grote discrepantie is met de bezettingsvergoedingen die de LOI-bewoners betalen na de periode van materiële opvang voor verblijf in de LOI-woning, zijnde 500,00 EUR per maand per kamer (inclusief nutsvoorzieningen, onderhoudsproducten, internet);

 

Overwegende dat het aan te bevelen is de bezettingsvergoedingen voor iedereen gelijk te stellen, zijnde 500,00 EUR bezettingsvergoeding per kamer in de LOI-woningen en het AC; voor gezinnen die gebruik maken van meerdere kamers wordt de vergoeding afgetopt op 500,00 EUR per maand zolang zij niet over een inkomen uit arbeid beschikken; voor de bewoners met een inkomen dat hoger ligt dan 10% van de steun equivalent leefloon wordt de vergoeding aangepast naar 591,00 EUR per maand geënt op de bezettingsvergoeding van de bejaardenwoning;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
1 onthouding: Eddy Mortier.
 

art. 1

Met ingang van 1 november 2023 worden de bezettingsvergoedingen aangepast als volgt:

        500,00 EUR per kamer/ eenheid  voor verblijf in LOI-woning of AC Heverplein 1.

        591,00 EUR per kamer/ eenheid voor verblijf in LOI-woning of AC Heverplein 1 indien het inkomen uit arbeid hoger is dan 10% van de steun equivalent leefloon waarop de bewoner gerechtigd is.